Kesmo (1.3.2016-31.8.2018) 

Kesmo-hanke on toiminnaltaan muotoilun tiedotus- ja aktivointihanke, jossa järjestetään teema- ja toimialakohtaisia tilaisuuksia Keski-Suomen maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on informoida yrityksiä asiakas- ja käyttäjälähtöisen muotoilun hyödyistä; yrityksen tuotekehityksessä, kilpailukyvyssä, kansainvälistymisessä, verkostoitumisessa sekä kestävän kehityksen osaamisessa.

Lisätietoja: Kesmo

Työllisyys tähtäimessä 2.0 (2016-2017)

Työllisyys tähtäimessä -projektin toisessa vaiheessa työharjoittelumallia kehitetään edelleen kesien 2015 ja 2016 tulosten perusteella. Tänä vuonna testataan erityisesti laajempia kokonaisuuksia ja design thinking -mallia.

Lisätietoja: Työllisyys tähtäimessä

Lahti Design Centre (1.1.2016-31.12.2017)

LDC-hankkeen avulla Suomen Muotoilusäätiö, Lahden alueen kehitysyhtiö Ladec ja Lahden Ammattikorkeakoulu kehittävät yhteisen palvelumallin alueen pk-yritysten tarpeisiin.

Lisätietoja: Lahti Design Centre