SUOMEN MUOTOILUSÄÄTIÖ EDISTÄÄ JA TUKEE MUOTOILUN TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA, KOULUTUSTA SEKÄ KEHITTÄMISTYÖTÄ

We work in co-operation with universities, designers and businesses throughout Finland in order to facilitate mutually beneficial relationships between all parties.