Suomen Muotoilusäätiö on perustettu vuonna 2009 edistämään ja tukemaan muotoilun tieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä kehittämistyötä. Säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia sekä ylläpitää muotoilukeskusta. Säätiö harjoittaa muotoilun tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Muotoilusäätiö toteuttaa omaa toimintaansa yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muotoilutoimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Rahoituksensa säätiö saa sekä yksityisiltä että julkisilta tahoilta.

 


Etelä-Suomen Sanomat 20.11.2009

Ajankohtaista

3D-työpaja Muovi Plastics-messuilla

Julkaistu 10.12.2014

Lahden Messukeskuksessa 12.-14. marraskuuta 2014 järjestetyillä Muovi Plastics-messuilla oli myös Suomen Muotoilusäätiön koordinoima 3D-työpaja.

Työpajassa opiskelijoista koostuvat ryhmät toteuttivat erilaisia asiakas- ja käyttäjälähtöisiä tehtävänantoja kansainvälisen tuotekehityksen asiantuntijan johdolla. Ryhmät hyödynsivät messupäivän aikana mahdollisuuksien mukaan sekä 3D-printtereitä että 3D-skannauslaitteistoa. Tavoitteena tuoda esille nykyaikaisen tuotekehityksen nopea ideointimalli nuorten muotoilijoiden avulla.

Lisäksi muotoilun ammattilaiset esittelivät messupäivien aikana muotoiluprosessin eri osa-alueita sekä tuotteita, joiden suunnittelussa on käytetty apuna 3D-printtausta. Paikalla oli myös laitevalmistajia esittelemässä laitteiden toimintaa, jolloin heiltä oli mahdollisuus kysyä laitteiden teknisistä yksityiskohdista. He myös avustivat tarvittaessa suunnittelutiimejä.

Lue lisää Lahden Messukeskuksen sivuilta

 Tuotekehitysmalli

Julkaistu 5.6.2014

Säätiö on kehittänyt uuden työkalun tuotekehitykseen.

TUKE-malli

Markkinoiden nopeat muutokset haastavat jatkuvasti tuotekehityksessä käytettyjä työkaluja ja asettavat niille yhä tiukempia vaatimuksia. Myös kilpailijaseuranta vaati yritykseltä valmiutta kehittää tai soveltaa sille parhaiten soveltuvia toimintamalleja.

Eri menetelmien yksinkertaisuus ja työkalujen muokattavuus ovatkin avainsanat siinä, kuinka yritys voi tuottaa materiaalia päätöksenteon tueksi ja täten varmistua siitä, että on edelläkävijänä alallaan. Lue lisää

 pallo_25.jpg  Aiemmat aiheet arkistossa.

 

Osoite:
Suomen Muotoilusäätiö
Design Foundation Finland
Askonkatu 9 C
15100 Lahti

hallinto@designfoundation.fiMuotoilusäätiön toiminta

Suomeen on valmistunut kansallinen muotoiluohjelma,  jonka toimeenpanon suunnitteluun muotoilusäätiö osallistuu muiden keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa. Säätiö rahoittaa kahta teollisen muotoilun professuuria, aloinaan kansainvälinen muotoilu ja tuotekehitys sekä muotoilun uudet sovellutusalueet, Aalto-yliopistossa vuosina 2010-2014.

 

 


Pirkanmaan ID2017

Teollisuuden jatkuvassa rakennemuutoksessa muotoilu on yhä tärkeämpi tekijä yritysten kilpailukyvylle. Muotoilun osuus innovaatiotoiminnassa korostuu ja innovaatiotoiminnan painopiste siirtyy teknologialähtöisestä ajattelusta kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen ajatteluun. Lue lisää

 

 


Silta+

Tavoitteena on kartoittaa muotoilukoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Päijät-Hämeen alueella. Hankkeessa nojaudutaan vahvasti kansalliseen muotoiluohjelmaan Muotoile Suomeen, jossa Lahti on nimetty yhdeksi kolmesta muotoilun osaamiskeskittymästä. Muotoilusäätiö osallistuu aktiivisesti Suomen hallituksen rakentaman muotoiluohjelman toimeenpanoon. Lue lisää