SUOMEN MUOTOILUSÄÄTIÖ EDISTÄÄ JA TUKEE MUOTOILUN TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA, KOULUTUSTA SEKÄ KEHITTÄMISTYÖTÄ

Lisätään suomalaisten yritysten kilpailukykyä muotoilun avulla! Tärkein tehtävämme on edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa yrityksissä ja auttaa yrityksiä ymmärtämään muotoilun mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan.

Muotoilusäätiö toimii yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muotoilutoimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa. Muotoilusäätiön toimintakenttänä on koko Suomi ja toimitilat sijaitsevat Lahden tiedepuistossa. Tällä hetkellä säätiö panostaa asiakastarjoaman rakentamiseen, jotta kaikilla suomalaisilla yrityksillä olisi matalan kynnyksen mahdollisuus nostaa kilpailukykyään muotoilun avulla.