TOIMEKSIANTO 
Kokonaisvaltainen brändiuudistus Muoviyhdistys ry:lle syksyllä 2021. Toimeksianto toteutettiin Muotoilusäätiön koordinoimana ja ohjaamana Silta työelämään opiskelijatiimiprojektina. Projektitiimissä työskenteli muotoilun opiskelijat Linnea Seeskari Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja Ida Gröndahl Lahden Muotoiluinstituutista, Projektin ohjasi ja koordinoi Muotoilusäätiön kehityspäällikkö Heli Pöyry

KUVAUS
Projekti aloitettiin tutustumalla yritykseen ja tekemällä laaja taustakartoitus. Benchmarking ja kilpailuanalyysi olivat tärkeä osa taustakartoituksen prosessia, jotta brändiuudistuksesta saataisiin nykyaikainen ja erottautuva. Taustatyön jälkeen projektitiimi innovoi brändille uudistettua visuaalista ilmettä. Asiakkaalle esitettiin prosessin aikana projektin lukuisia välivaiheita, jossa asiakas pääsi näkemään muotoilun edistymistä. Alustavan suunnittelun jälkeen valittiin lopullinen visuaalinen linjaus. Tämän jälkeen alkoi uuden brändiuudistuksen mukainen sisällöntuotanto. Lopulliset aineistot luovutettiin asiakkaalle, jonka yhteydessä projektitiimi koulutti aineiston käyttöönotosta.


TULOS
Palautettava lopputulos sisälsi graafisen ilmeen ohjeistuksen lukuisine aineistopohjineen mm. visuaaliset elementit viestintäkanaviin, asiakirjapohjat, verkkosivu-uudistuksen ja muita brändimateriaaleja. Materiaalit suunniteltiin asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi.

ASIAKKAAN KOMMENTIT
”Muotoilusäätiön luova, ennakkoluuloton, yhteistyökykyinen ja tehokas työskentely on ylittänyt kaikki odotukset. Kiitos paljon Ida, Linnea ja Heli antoisasta yhteistyöstä! -Vesa Taitto, toiminnanjohtaja, Muoviyhdistys ry.

PROJEKTITIIMIN KOMMENTIT
”Upean moniulotteinen matka visuaalisen muotoilun ytimeen. Säätiön muotoiluprojektin aikataulutus ja koordinointi oli avainroolissa projektin järjestelmällisessä etenemisessä ja projektitiimi pääsi asiantuntijoina toteuttamaan kaikki muotoiluprojektin vaiheet.” -Projektitiimi Linnea Seeskari (Metropolia AMK), Ida Gröndahl (LAB Muotoiluinstituutti)

Tutustu Muoviyhdistykseen.
Oletko kiinnostunut toteuttamaan muotoiluprojektin yrityksessäsi?