TOIMEKSIANTO  
Saintex on suomalainen, johtava heijastin- ja brändituotevalmistaja, joka on toiminut vuodesta 1948. Muotoilusäätiö toteutti Saintexille heijastinmalliston ja brändikuosin suunnitteluprojektin kesällä 2022. Projektitiimissä työskentelivät muotoilun opiskelijat Anni Koivisto LAB Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan kokemus – ja palvelumuotoilu, Veera Tolonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan teollinen muotoilu ja Saulus Puukko Aalto Yliopistosta pääaineenaan teollinen muotoilu. Projektin ohjasi ja koordinoi Muotoilusäätiön kehityspäällikkö Heli Pöyry. 

KUVAUS 
Projektin kaava koostui taustatyöstä sekä suunnitteluosuudesta. Avainasemaan nousivat taustatyövaiheessa alkukartoituksen lisäksi benchmarking, kilpailuanalyysi ja elävä innovointi. Suunnitteluosuudessa avainasemaan nousivat etenkin alustava suunnittelu ja visuaalinen työstö. Innovoinnissa, alustavassa suunnittelussa ja visuaalisessa työstössä keskityttiin iteroivaan työskentelyotteeseen, jossa rivakan luonnostelun kautta saatiin myös joutuisasti informaatiota jatkotyöskentelyyn. Tämä mahdollisti tehokkaan, laadukkaan ja nopeasti etenevän työtahdin. Kaikki tämä toteutettiin tiiviissä ja antoisassa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektin lopputyö esiteltiin Saintexin omissa tiloissa ja projektitiimi pääsi myös tehdasvierailulle. 

TULOS 
Projektin lopputuloksena syntyi graafinen ohjeisto ehdotuksineen brändikuosiin ja sen käyttöön. Lisäksi heijastinmalliston heijastinkatalogi tarkempine informaatioineen.

ASIAKKAAN KOMMENTIT 
”Saimme enemmän, kuin ajattelimme. Projektin aikataulutus ja etenemisvauhti oli tehokas. Voin lämpimästi suositella tehokasta toimintamallianne” -Susanna Blomqvist

PROJEKTITIIMIN KOMMENTIT 
“Ihanteellinen muotoiluprojekti, jossa pääsi luomaan uutta ja innovatiivista. Suomen Muotoilusäätiön muotoiluprojektikaavio on ollut tämänkin projektin hyvänä perustana havainnollistamassa sen eri vaiheita. Yhteisen työskentelymme lopputulos on sellainen, jonka takana on hyvä seistä. ” – Projektitiimi Anni Koivisto (LAB AMK), Veera Tolonen (Metropolia AMK) ja Saulus Puukko (Aalto yliopisto). 

OHJAAJAN KOMMENTIT
”Muotoilusäätiön kautta toteutetuissa muotoiluprojekteissa on monia hyötyjä. Yritys saa lyhyessä ajassa valtavasti uutta materiaalia täysin oikeuksin käyttöönsä ja lähellä valmistumista olevat tulevaisuuden osaajat saavat arvokasta työelämäkokemusta aidoissa, tarvelähtöisissä projekteissa. Yksi Säätiön ydintehtävistä on olla silta työelämän ja koulutuksen välillä. Tämä tarkoitus konkretisoituu parhaiten kaikkia osapuolia hyödyntävissä yritysprojekteissa. Autamme opiskelijoiden muotoiluidentiteetin kasvussa valmentavalla ohjauksella vastaamalla projektin koordinoinnista ja yritysten kilpailukyky paranee valitussa kontekstissa. Bonuksena vielä yritys saa nopeasti kuvan tehokkaasta muotoiluprojektien läpiviennistä.” -Heli Pöyry, kehityspäällikkö, Suomen Muotoilusäätiö.

Tutustu Saintexiin 

Tutustu LifeSaveriin  

Lisätietoa Säätiön yritysprojekteista