TOIMEKSIANTO  
Kaikki lähti ajatuksesta miltä Lahti tuntuu. Kuva kertoo tunnetusti enemmän kuin tuhat sanaa ja Lahti sisältää tuhansia eri elämäntarinoita. Halusimme siksi tuottaa muotoilullisesta näkökulmasta lahtelaisuutta ilmentäviä kuvituksia kaupungin vapaaseen käyttöön. Suunnittelun lopputuloksia voi hyödyntää uudenlaisena lähestymistapana eläväisessä kaupunkimarkkinoinnissa ja kaupungin identiteetin välittämisessä kuvitusten keinoin. ​Muotoiluprojekti toteutettiin kesällä 2022. Projektitiimissä työskentelivät muotoilun opiskelijat Anni Koivisto LAB Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan kokemus – ja palvelumuotoilu, Veera Tolonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan teollinen muotoilu ja Saulus Puukko Aalto Yliopistosta pääaineenaan teollinen muotoilu. Projektin ohjasi ja koordinoi Muotoilusäätiön kehityspäällikkö Heli Pöyry. 

KUVAUS 
“Best of Lahti” tunnelmakartat on luotu tukemaan kaupungin brändäystä persoonallisine sisältöineen. Niiden tarkoituksena on korostaa Lahden parhaita puolia ainutlaatuisena ja monipuolisena kaupunkina. Symbolit ja elementit on tarkoitettu välittämään kaupungin tunnetta ja herättämään kiinnostusta.

TULOS 
Projektin lopputuloksena syntyi satoja erilaisia lahtelaisia elementtejä, tunnelmakarttoja ja visuaalisesti havainnoituja käyttökohdeideoita kuvituksille.  

ASIAKKAAN KOMMENTIT 
”Lahti haluaa näkyä eläväisenä, iloisena ja värikkäänä kaupunkina. Juuri sitä tuotettu kuvamateriaali ilmentää. Lopputulos tukee kaupungin identiteetin välittämistä ja on monipuolinen.” -Veera Hämäläinen, viestintäjohtaja, Lahden kaupunki.

PROJEKTITIIMIN KOMMENTIT 
“Ainutlaatuinen projekti, jossa pääsimme syvälle kuvittamisen ytimeen. Halusimme ilmentää erityisesti Lahtelaista elämää ja tunnetta. Materiaalia syntyi valtava määrä eri teemoilla ja kohdistuksilla. Tutustuimme Lahteen monesta eri näkökulmasta ja löysimme jokainen Lahdesta uusia ulottuvuuksia.” – Projektitiimi Anni Koivisto (LAB AMK), Veera Tolonen (Metropolia AMK) ja Saulus Puukko (Aalto yliopisto). 

OHJAAJAN KOMMENTIT
”Muotoilusäätiön kautta toteutetuissa muotoiluprojekteissa on monia hyötyjä. Yritys tai organisaatio saa lyhyessä ajassa valtavasti uutta materiaalia täysin oikeuksin käyttöönsä ja lähellä valmistumista olevat tulevaisuuden osaajat saavat arvokasta työelämäkokemusta aidoissa, tarvelähtöisissä projekteissa. Yksi Säätiön ydintehtävistä on olla silta työelämän ja koulutuksen välillä. Tämä tarkoitus konkretisoituu parhaiten kaikkia osapuolia hyödyntävissä yritysprojekteissa. Autamme opiskelijoiden muotoiluidentiteetin kasvussa valmentavalla ohjauksella vastaamalla projektin koordinoinnista ja toimeksiantajan kilpailukyky paranee valitussa kontekstissa. Lahden kaupunki otti rohkean harppauksen uudenlaiseen näkyvyyteen.” -Heli Pöyry, kehityspäällikkö, Suomen Muotoilusäätiö.

Tutustu Lahden kaupunkiin  

Lisätietoa Muotoilusäätiön yritysprojekteista