TOIMEKSIANTO 
Yrityksen vastuullisen toiminnan koostaminen ja kuvittaminen. Toimeksianto toteutettiin kesällä 2021 Muotoilusäätiön koordinoimana ja ohjaamana Silta työelämään-opiskelijatiimiprojektina. Projektitiimissä työskenteli muotoilun opiskelijat Linnea Seeskari Metropolia Ammattikorkeakoulusta, Ida Gröndahl Lahden Muotoiluinstituutista ja Sebastian Högnabba Aalto Yliopistosta. Projektin ohjasi ja koordinoi Muotoilusäätiön kehityspäällikkö Heli Pöyry.

KUVAUS
Projektin tavoitteena oli yrityksen vastuullisen toiminnan visualisointi julistemuotoon. Vastuullisuus oli jo olemassa oleva, ydintoiminnallinen osa yritystä. Tavoitteena oli löytää yrityksen näköinen, persoonallinen ja ihmisläheinen tapa kertoa valitut asiat kuvittamalla. Toimitusjohtaja Markus Palolan haastattelut, tehdasvierailut ja faktojen taustakartoitukset tarjosivat tiimillemme työstömateriaalia ydinasioiden poimimiseen, josta projektitiimi lähti rakentamaan kuvitusta.


TULOS
Projektin lopputuloksena syntyi yritykselle alla oleva vastuullisuuskartta. Tämä on yksi esimerkki vastuullisuuden kuvittamisesta. Kartassa on poimintoja yrityksen vastuullisesta liiketoiminnasta, ympäristöarvoista ja yritysarvoista.  

ASIAKKAAN KOMMENTIT
”Säätiön projektitiimi osasi löytää asioita, joita emme olisi itse osanneet poimia vastuullisuuskarttaan. Aineistosta on meille paljon hyötyä verkostossamme” -Markus Palola, toimitusjohtaja, Profin Sydänpuu ikkunat & ovet Oy

PROJEKTITIIMIN KOMMENTIT
”Vastuullisuus koskettaa kaikkia yrityksiä. Sitä voidaan mitata monien mittareiden avulla. Projektissa pääsimme pohtimaan kuinka yrityksen sisäiset vastuulliset teot saadaan parhaiten viestittyä kuluttajalle.” -Projektitiimi Linnea Seeskari (Metropolia AMK), Ida Gröndahl (LAB Muotoiluinstituutti) ja Sebastian Högnabba (Aalto yliopisto).

Tutustu Profin Sydänpuu ikkunat & ovet.
Oletko kiinnostunut toteuttamaan muotoiluprojektin yrityksessäsi?