TOIMEKSIANTO  
Makron on suomalainen perheyritys, joka toimittaa kokonaisratkaisuja koneiden valmistukseen, suunnitteluun ja teollisuuden automaatioon. Projektissa koostettiin Makronin vastuullisuus visuaaliseen muotoon. Toimeksiannon ajankohta kesä 2022. Projektitiimissä työskentelivät muotoilun opiskelijat Anni Koivisto LAB Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan kokemus – ja palvelumuotoilu, Veera Tolonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan teollinen muotoilu ja Saulus Puukko Aalto Yliopistosta pääaineenaan teollinen muotoilu. Projektin ohjasi ja koordinoi Muotoilusäätiön kehityspäällikkö Heli Pöyry. 

KUVAUS 
Projektin tavoitteena oli yrityksen vastuullisuuden koostaminen, kiteyttäminen ja kuvittaminen julistemuotoon. Tavoitteena oli löytää yritykselle ominaisin tapa visualisoida yhdessä valitut asiat julisteeseen. Lopputyö lähti rakentumaan taustakartoituksen, haastattelujen, ketterän visuaalisen kokeilun ja iteraation kautta.

TULOS 
Projektin lopputuloksena muodostui artikkelin ohessa oleva vastuullisuusportfolio. Julisteessa painottuvat erityisesti ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu sekä yhteiskuntavastuu. Lisäksi siitä löytyvät myös yrityksen arvot. Vastuullisuusportfolion tekstisisältö on yhdessä asiakkaan kanssa koostettu ja kiteytetty.  

ASIAKKAAN KOMMENTIT 
Muotoilusäätiön tiimin kanssa on ollut helppo tehdä yhteistyötä. He ovat iloinen tiimi ja nopeita hankkimaan tietoa ja kuvaamaan asioita visuaalisesti,-Johanna Vuopala, CEO ja omistaja, Makron Oy.

PROJEKTITIIMIN KOMMENTIT 
“Vastuullisuutta ei voi koskaan korostaa liikaa. Projekti oli hyvin kiinnostava muun muassa monipuolisuutensa ansiosta. Visuaalisen ongelmanratkaisun lisäksi pääsimme pohtimaan tekstisisällöllisiä, faktuaalisia ja infograafisia ominaisuuksia.” – Projektitiimi Anni Koivisto (LAB AMK), Veera Tolonen (Metropolia AMK) ja Saulus Puukko (Aalto yliopisto).

OHJAAJAN KOMMENTIT
”Muotoilusäätiön kautta toteutetuissa muotoiluprojekteissa on monia hyötyjä. Yritys tai organisaatio saa lyhyessä ajassa valtavasti uutta materiaalia täysin oikeuksin käyttöönsä ja lähellä valmistumista olevat tulevaisuuden osaajat saavat arvokasta työelämäkokemusta aidoissa, tarvelähtöisissä projekteissa. Yksi Säätiön ydintehtävistä on olla silta työelämän ja koulutuksen välillä. Tämä tarkoitus konkretisoituu parhaiten kaikkia osapuolia hyödyntävissä yritysprojekteissa. Autamme opiskelijoiden muotoiluidentiteetin kasvussa valmentavalla ohjauksella vastaamalla projektin koordinoinnista ja toimeksiantajan kilpailukyky paranee valitussa kontekstissa. Vastuullisuus on kaikkien asia ja toimenpiteiden näkyväksi tuominen edesauttaa tulevaisuuden tekoja. Kiitos Makronille luottamuksesta. -Heli Pöyry, kehityspäällikkö, Suomen Muotoilusäätiö.

Tutustu Makroniin 

Lisätietoa yritysyhteistyöstä