Lahti Design Centre -hankkeella tähdätään yhden luukun periaatteeseen, joka palvelee alueen yrityksiä nykyistä hajanaista palvelua paremmin.

LDC -hankkeen tavoitteena on yhdistää Päijät-Hämeen alueen kolme merkittävää muotoilutoimijaa; Suomen Muotoilusäätiö, Ladec ja Lahden ammattikorkeakoulu. Hankkeen puitteissa perustetaan muun muassa yhteinen toimipiste CoMalskin tiloihin Päijänteenkadulle.

Hanke toteutetaan Hämeen Ely-keskuksen tuella 1.1.2016-31.7.2017 välisenä aikana.