Muotoilun kehitystyö

Suomen Muotoilusäätiö kehittää asiakas- ja käyttäjälähtöisiä työkaluja yritysten tarpeisiin.

Muotoilusäätiö järjestää teema- ja toimialakohtaisia aktivointitilaisuuksia yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. Tilaisuuksissa esitellään miten asiakas- ja käyttäjälähtöinen muotoilu luo uusia mahdollisuuksia yrityksen tuotekehitykseen ja liiketoimintaan.

Aktivoinnin jälkeen järjestetään yrityskohtaisia muotoiluklinikoita, joissa syvennytään yrityksen muotoilutarpeisiin ja opastetaan yritystä muotoilun käyttöön yhdessä tuotekehityksen asiantuntijoiden kanssa. Klinikalla muotoiluymmärrystä vahvistetaan konkreettisten esimerkkien avulla ja luodaan yritykselle edellytykset  muuttua muotoilua käyttämättömästä pk-yrityksestä muotoilun käyttäjäksi.

Muotoiluklinikan ohella muotoilun ymmärrystä voidaan lisätä myös Suomen Muotoilusäätiössä kehitetyn modulaarisen työkalupakin avulla. Räätälöitävät työkalut palvelevat pk-yritysten tarpeita muotoilun käyttöasteen mukaan.