Muotoiluprojektit

Haluaako yrityksesi/organisaatiosi kokeilla muotoilun käyttöä helposti?

Suomen Muotoilusäätiö toimii siltana yritysten ja muotoilukoulutuksen välillä. Vuosien varrella Säätiö on koordinoinut onnistuneesti yrityksille muotoiluprojekteja opiskelijatöinä. Projektien aiheet on vaihdellut laidasta laitaan. On toteutettu tilasuunnittelua, palvelumuotoilua, teollista muotoilua, graafista suunnittelua ja mm. tulevaisuuden tutkimusta. Säätiön kautta toteutetuissa muotoiluprojekteissa on monia hyötyjä. Tässä niistä muutama.

 • KUSTANNUSTEHOKKUUS
  Muotoiluprojekti pysyy yritykselle kustannustehokkaana Säätiön koordinoinnin avulla
 • AJAN KÄYTÖN HALLINTA
  Projektit eivät rasita yrityksen päivittäistä toimintaa, koska opiskelijat toteuttavat projektia Säätiön alla. Yhteispalaverit sovitaan aina etukäteen. Projektien kesto keskimäärin 1-3kk.
 • MUOTOILUYMMÄRRYKSEN KASVU
  Projektin toteutuksen yhteydessä yrityksen muotoiluymmärrys kasvaa ja matkan varrella muotoutuu selkeä kuva muotoiluprojektien jatkototeutuksesta yrityselämässä.
 • TULEVAISUUDEN OSAAJIEN HYÖDYNTÄMINEN
  Opiskelijat katsovat haasteita omasta tuoreesta näkökulmastaan ja voivat löytää yritykselle yllättäviäkin ratkaisuja.

  Alla referenssejä toteutuksista. Projektikausi on käynnissä vuoden ympäri, joten ole rohkeasti yhteydessä Heli Pöyryyn heli.poyry@designfoundation.fi ja +358 (0) 40 157 0049

Tuotekonseptointia 2022. Sisältö salainen.
Tulevaisuuden konseptointia kesällä 2021. Sisältö luottamuksellinen.


Kalustesarjan muotoiluprojekti kesällä 2021. Sisältö luottamuksellinen.


MUOTOILUOSAAMINEN ON MERKITTÄVÄ INNOVAATIOTOIMINNAN OSATEKIJÄ NIIN YKSITYISELLÄ KUIN JULKISELLA SEKTORILLAKIN
Muotoilun korostunut merkitys näkyy painopisteen siirtymisenä teknologialähtöisestä ajattelusta kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen innovaatiomalliin. Muotoilun avulla voidaan ratkaista monenlaisia haasteita. Säätiön muotoilun kokeiluprojektit ovat aina luottamuksellista yhteistyötoimintaa. Muotoiluprojektia ohjaa ennakkotiedot, jotka käydään tarkasti läpi projektin alkukartoitusvaiheessa.

PROJEKTIEN KUSTANNUKSET
Säätiö on yleishyödyllinen toimija, jonka päätehtävä on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään muotoilun käytön avulla. Jokaisesta projektista tehdään erillinen tarjous, jossa huomioidaan projektin kulut. Kulut muodostuvat opiskelijatyön työajasta, mahdollisista matkakustannuksista, tarvittavista tarvikkeista projektiin (esim. Proto-/massamallitarvikkeet) ja Säätiön asiantuntijoiden ohjausajasta/käyttötarpeesta. Keskimääräinen kokonaiskulu projekteissa on 25€/h.

ESIMERKKEJÄ MUOTOILUN KOKEILUPROJEKTIEN KUSTANNUKSISTA
Jokainen projekti on aina oma, yksilöllinen kokonaisuus, joka määritetään yrityksen toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Tässä muutamia toteutuneita kokonaisuuksia esimerkeiksi.

Ravintolan tilasuunnittelu 100m2 asiakkaan toiveteeman mukaan yhteensä 4000€ (sisältäen 2kk projektiin valitun sisustusarkkitehtioppilaan työtä Säätiön ohjauksessa, 4 yhteispalaveria yrityksen kanssa ja täyden käyttöoikeuden projektissa valmistuneeseen materiaaliin).

-Tehtaan työntekijäpolkujen määritys Lean-ajattelu huomioiden yhteensä 8000€ (sisältäen 3kk oppilasprojektitiimin työtä Säätiön ohjauksessa, 6 yhteispalaveria yrityksen kanssa, 2 yritysvierailua ja graafisesti taitetun ohjeistuksen työntekijöiden käyttöön).

-Teollista muotoilua konehankkeeseen osana yrityksen suurempaa tuotekehityskokonaisuutta yhteensä 7000€ (sisältäen 2,5kk oppilasprojektitiimin työtä Säätiön ohjauksessa, yritysvierailun, 5 yhteispalaveria ja projektin tuotosten täyden käyttöoikeuden).

-Opaskylttien suunnittelu ulkotiloihin palvellen yrityksen visuaalista ilmettä yhteensä 1500€ (Sisältäen 2vk projektitiimin työtä Säätiön ohjauksessa, yritysvierailun, kaksi palaveria ja täyden käyttöoikeuden projektimateriaaliin).

-Yrityksen digitaalisten palvelupolkujen määritys palvellen yrityksen digitaalisen palvelun kehitystä yhteensä 4500€ (sisältäen 1,5kk opiskelijaprojektitiimin työtä Säätiön ohjauksessa, yritysvierailun, 4 palaveria ja täyden käyttöoikeuden projektimateriaaliin)

KIINNOSTUITKO OPISKELIJAPROJEKTEISTA JA SÄÄTIÖN TOIMINNASTA?
Muotoilusäätiön toimitusjohtaja Heli Pöyry tulee mielellään yritysvierailulle kertomaan lisää Säätiön toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista. heli.poyry(at)designfoundation.fi ja puhelimitse +358 (0) 40 157 0049.Tutustu Säätiön yrityskumppanuusverkostoon
Tutustu Säätiön verkkosivuihin
Seuraa Säätiötä facebookissa
Seuraa Säätiötä Linkedinissä