Muotoilun koulutus

Suomen Muotoilusäätiö luo tulevaisuuden innovaatio- ja muotoiluverkostoa, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään muotoilun hyötyjä.

Suomen Muotoilusäätiö kehittää yhdessä yritysten ja koulutusten järjestäjien kanssa käyttäjälähtöisen suunnittelun edistämistyökaluja sekä asiakaslähtöisen muotoiluajattelun metodeja.

Suomen Muotoilusäätiö toimii siltana yritysten ja muotoilukoulutuksen järjestäjien välillä. Muotoiluosaaminen on merkittävä innovaatiotoiminnan osatekijä niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin. Muotoilun korostunut merkitys näkyy painopisteen siirtymisenä teknologialähtöisestä ajattelusta kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen innovaatiomalliin.