Muotoilun tutkimus

 Suomen Muotoilusäätiö tukee muotoilun tutkimusta, jonka avulla parannetaan yritysten kilpailukykyä.

Muotoilusäätiön perustehtävänä on tukea muotoilun koulutusta sekä muotoilun tieteellistä tutkimusta. Painopiste on erityisesti pienissä ja keskisuurissa suomalaisyrityksissä, joissa muotoilun käyttöaste on vielä vähäinen.

Suomen Muotoilusäätiö on aktiivisesti kehittämässä ja toteuttamassa muotoiluun liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.  Säätiön toteuttamista tutkimushankkeista merkittävimpiä ovat olleet Tuke tuotetutkimushanke sekä Zefin ja Suomalaisen Työn Liiton kanssa yhteistyössä toteutettu ”Suomalaiset yritykset ja liiketoiminnan kehittäminen” –yrityskysely, jonka tavoitteena oli selvittää, miten suomalaisyritykset kehittävät toimintaansa sekä hahmottaa, miten yritykset muotoiluun suhtautuvat.

Muotoilusäätiö jakaa vuosittain avustuksia muotoilua käsitteleviin opinnäyte- ja gradutöihin. Säätiö myös auttaa mielellään opiskelijoita löytämään tutkimuksilleen pätevät ohjaajat sekä saamaan asiantuntija-apua kaikissa muotoiluun liittyvissä asioissa.

Vuosien 2010 – 2014 aikana Muotoilusäätiö oli mukana rahoittamassa kahta muotoilun professuuria Aalto-yliopistossa. Professuurien painopisteet olivat kansainvälisessä tuotekehityksessä ja muotoilun uusissa sovellusaloissa.

Muotoilusäätiön muotoilun palvelukeskuksessa keskitytään tutkimaan muotoilun vaikuttavuutta, etsimään muotoilun uusia sovelluskohteita ja toteuttamaan muotoilun käytännönläheisiä kokeiluja yhteistyössä kotimaisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Muotoilusäätiö etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita muotoilualan kehittämistyöhön.