Suomen Muotoilusäätiö toimii muotoilun alan riippumattomana asiantuntijana, joka välittää muotoiluosaamista koko Suomen alueelle.

Muotoilusäätiön hanketoiminnan tarkoituksena on edistää laadukkaaseen muotoiluun liittyvää tutkimusta ja koulutusta Suomessa, sekä kehittää alaa yhdessä yritysten ja muotoilutoimistojen kanssa. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä muotoilutietoutta ja kasvattaa muotoilun vaikuttavuutta Suomessa sekä aktivoida erityisesti pk-yrityksiä hyödyntämään muotoilun mahdollisuuksia.