Muotoilusäätiön palvelukeskus Lahdessa on luotu palvelemaan pieniä ja keskisuuria suomalaisyrityksiä, joissa muotoilun käyttöaste on vielä verrattain pieni.Muotoilun palvelukeskuksessa tutkitaan muotoilun vaikuttavuutta, lisätään muotoiluymmärrystä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja etsitään muotoilun uusia soveltamiskohteita.

Suomen Muotoilusäätiö perustettiin vuonna 2009 ja se toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muotoilutoimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Muotoilusäätiön toiminta pohjautuu projektirahoituksen lisäksi yksityisille lahjoituksille. Säätiön päättävänä elimenä on hallitus ja säätiön tehtävät on määritelty säännöissä.