Työllistyminen tähtäimessä projektin tavoitteena on kehittää työharjoittelun mestari-kisällimalli, jolla uudistetaan muotoilukoulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta.

Samalla luodaan uutta monialaista osaamista ja madalletaan yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä sekä kehitetään ympärivuotisen työharjoittelun mahdollisuuksia. Projektia pilotoidaan vuosina 2015-2017 muotoilun opiskelijoiden, yritysten ja muotoilutoimistojen kanssa.

Toimeksiantajia ovat olleet muun muassa Kone, Valmet, Prima Pet Premium, Wiitta, Luhta Sportswear Company, Halton, Lahden kaupunki, ARA, Keskuskauppakamari, Teknoware, Lahden Hallit, Hartela Etelä-Suomi ja Viheroksa.