Suomen Muotoilusäätiö suunnittelee, toteuttaa ja lanseeraa kaikille yrityksille avoimen vastuullisuustyökalupankin sisältäen vastuullisuussymbolit sekä ohjeistuksen vastuullisuustekoihin ja symbolien käyttöön vuonna 2023. Työkalut lanseerataan Lahti Design Weekillä toukokuussa ja jalkautustapahtumat jatkuvat koko vuoden yhteistyössä Elinkeinoliiton, Lahden Kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton kanssa.

Yritykset tarvitsevat matalan kynnyksen apua vastuullisuusviestintään ja hankkeella Suomen Muotoilusäätiö haluaa edesauttaa kestävyystekoja ja niiden huomiointia ja edistämistä yrityksissä. Kehittämishankkeessa edistetään vastuullisuutta ja helpotetaan vastuullisuusviestintää yrityksissä uudella, innovatiivisella tavalla. Hankkeessa pyritään lisäämään yritysten ymmärrystä vastuullisuudesta, sen toteutumisesta ja tavoitteista.

Vastuullisuustyökalujen ja symbolien suunnittelu toteutetaan AEL-Säätiöltä haetun 13 000€ apurahan avulla. Ohjeistus vastuullisuus-työkalujen käyttöön, lanseeraus ja jalkauttaminen yrityksiin toteutetaan Päijät-Hämeen Liitolta haetun Akke-rahoituksen 54 578€ avulla. Hankkeen ohjausryhmässä Säätiön hallituksen lisäksi Elina Aakko Päijät-Hämeen Liitosta ja Elina Sonninen Elinkeinoelämän Keskusliitosta.

Lisätietoja hankkeesta heli.poyry@designfoundation.fi

Lisätietoa rahoittajista ja kumppaneista:
Päijät-Hämeen Liitto
Lahden Kaupunki
Elinkeinoelämän keskusliitto
Ammatinedistämissäätiö AEL srSeuraa hankkeen etenemistä