Ilmiöiden tutkimista KONEella ja Suomen Muotoilusäätiön aktiivista kehittämistä

Koneen tuoreen innovaatio-organisaation KONE WORX:in johtaja ja Suomen Muotoilusäätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Tiainen tuoreessa haastattelussa.

Inspiroiva haastattelu toteutettiin iltapäiväkahvien merkeissä Tikkurilan keskustassa.

MIKÄ TYÖSSÄSI KONEELLA KIEHTOO JUURI TÄLLÄ HETKELLÄ?

KONE WORX on lähtökohtaisesti ongelmakeskeinen organisaatio, jossa juuri nyt tutkimme signaaleja ja ilmiöitä asiakaskeskeisessä innovaatiokeskuksessamme. Lähitulevaisuuden tutkiminen on kiinnostavaa, koska siinä ei ennusteta lopputulosta vaan löydetään ilmiöitä, joiden avulla kehitetään käyttäjäkokemusta.

Timosta huokuu energinen innostus muotoilun moninaiseen maailmaan keskiössä käyttäjä ja käyttäjäkokemus.

MISTÄ LÄHTIEN KONEELLA ON OLLUT MUOTOILUSTRATEGIA?

Liiketoimintasuunnitelmamme mukana kulkeva muotoilustrategia on kehittynyt noin 14-vuoden aikana. Aluksi lähdettiin liikkeelle tilojen ja tuotteiden suunnittelusta, sitten laajennettiin käyttöliittymiin. Tästä edettiin palvelumuotoiluun ja holistisemman kokemuksen suunnitteluun sekä muotoilututkimukseen. Viimeisenä aluevaltauksena on ollut liiketoimintamuotoilu.

MIKÄ ON OLLUT URASI HAASTEELLISIN MUOTOILUPROJEKTI?

Kaikki projektit ovat omalla tavallaan haasteellisia. Tuntuu, että jatkuvasti projekteissa rima nousee ja sitä asettaa itselleen suuremmat tavoitteet. Suurimmat ja vaikeimmat haasteet tulevat siitä, että uusi tuote tai palvelu muuttaa olemassa olevia käytäntöjä ja aiheuttaa näin epäilyjä ja pelkoja. Totutut mittarit eivät välttämättä enää toimi eikä väitteiden tueksi löydy numeraalista todistetta. Muuttuvassa maailmassa uudistuminen on kuitenkin elinehto.

MIELEENPAINUVIN HETKI MUOTOILU-URALLASI TÄHÄN MENNESSÄ?

Kyllä se oli se ensimmäinen itse suunnittelema tuote, jonka näki kaupan hyllyllä. Kyseessä oli tutkimusvalaisin sairaalakäyttöön. Tuotteen nimi oli Itkalux X3. Myöhemmin sarjaa jatkettiin Itkalux X5 valaisimella.

Itkalux tutkimusvalaisin oli Timon ensimmäinen itse suunnittelema tuote kaupalliseen käyttöön.

MIKÄ ON MUOTOILUSÄÄTIÖN SYVIN MERKITYS NÄKÖKULMASTASI?

Olla Suomessa toimija, josta yritykset voivat löytää vastauksia, apua, ja välitystä muotoilun käyttöön liittyviin kysymyksiin. Olla foorumi, joka tuo yhteen yritykset, koulut ja tekijät niin, että kaikilla aloilla on mahdollisuus ja tuki menestymiseen muotoilun käytön avulla. Tähän panostamme juuri tällä hetkellä säätiön toiminnan kehityksessä.

KIINNOSTAVA ILMIÖ MUOTOILUSSA TÄLLÄ HETKELLÄ?

Organisaatiomuotoilussa tapahtuu nyt paljon. Mielenkiintoa herättää myös muotoilun rooli ja päätöksenteko. Kuinka johdetaan muutosvirtaa ja saadaan läpi asiakkaiden/käyttäjien haluama hypoteesi uudesta ratkaisusta vaikka se haastaisi, ”disruptoisi” nykyisiä ratkaisuja? Hiljaisten signaalien, asiakkaiden ja markkinoiden käyttäytymisen muutoksen huomioiminen on kaikessa avainasemassa. Kun huomaamme muutoksen aikaisessa vaiheessa ehdimme kehittämään ratkaisut itse, kopioimisen sijaan, ymmärrämme asioiden juurisyyt ja näin muutoksesta tulee uhan sijaan mahdollisuus.

Hiljaisia signaaleja voi aistia joka puolella. Asiat ja niiden aistiminen riippuu katsontakulmasta ja kokemuksesta.

Lue lisää:
https://www.designfoundation.fi/
https://www.kone.fi/