KUINKA KUVITTAA YRITYKSEN VASTUULLISUUS?

sudänpuu_otsikko

Vastuullisuus koskettaa kaikkia yrityksiä ja laajenevassa määrin moni joutuu pohtimaan mitä ja miten siitä kertoisi osana yritystoimintaa. On erilaisia ympäristö-ohjelmia, joihin voi liittyä, voi ostaa laskelmia, suunnitelmia ja sisällöntuotantoa aiheen ympäriltä. Jopa yleistäkin on, että verkkosivuilta löytyy vastuullisuusosio. Yrityksen vastuullisuutta voidaan mitata monien mittareiden avulla, mutta miten yrityksen sisäiset vastuulliset teot saadaan parhaiten viestittyä kuluttajalle?

Ilmastokriisimme on ollut kirittävin tekijä yritysten tarttumisessa aiheeseen asiakasrajapinnassa. Koetaanko vastuullisuusmarkkinointi aitona lisäarvona yritykselle vai itsestäänselvyytenä, joka täytyy kertoa jotenkin? Näitä asioita mm. olemme pohtineet ja tutkineet Säätiön projektitiimissä kuluvana kesänä. Olemme löytäneet monenlaisia ratkaisuja vastuullisuusmarkkinoinnin haasteisiin, mutta yksi on ylitse muiden. Vastuullisuus on ennen kaikkea aitoja tekoja, jotka saavat laajemman merkityksen saatettaessa kaikkien tietoisuuteen.


Usein vastuullisuus jaetaan kolmeen osioon. Ympäristöön, arvoihin ja vastuulliseen liiketoimintaan. Kuva tiimin luonnostelusta projektin varrella.


Jokainen projekti aloitetaan taustakartoituksella. Säätiön monitoimitila Lahden tiedepuistossa toimii tukikohtana moninaiselle toiminnalle.AIDOT TEOT OVAT VASTUULLISUUDEN PERUSTA
Koordinoidessamme muotoilun kokeiluprojektia Joutsalaiselle PROFIN SYDÄNPUU IKKUNAT & OVET OY:lle. Huomasimme jo alkuvaiheessa, että vastuullisuus on olemassa oleva, ydintoiminnallinen osa yritystä. Tärkein vaihe oli löytää yrityksen näköinen, persoonallinen ja ihmisläheinen tapa kertoa valitut asiat kuvittamalla. Toimitusjohtaja Markus Palolan haastattelut, tehdasvierailut ja faktojen taustakartoitukset tarjosivat tiimillemme työstömateriaalia ydinasioiden poimimiseen, josta projektitiimi lähti rakentamaan kuvitusta.

TAUSTALTA LÖYTYY AINA KERTOMATON TARINA
Käsityöperinne yhdistettynä suomalaiseen raaka-aineeseen loi lähtökohtaisesti juurevan pohjan Sydänpuun vastuullisuustarinalle. Suomalaisen työn merkitystä ei voi korostaa liikaa ja materiaaliyhteiskunnassamme saattaa välillä unohtua kotimaisen tuotteen valmistusmatkan arvo.   


Sydänpuu ylläpitää toiminnallaan tärkeää suomalaista käsityö-osaamista. Vuodessa yrityksessä toteutuu jopa yli 40 000 tuntia puusepän työtä.


Jokaisen ikkunan valmistusprosessissa on 30 käsityövaihetta ja ikkunat ovat 100% kierrätettäviä. Kuvassa Sydänpuun toimitusjohtaja Markus Palola esittelee ikkunoita.


Projektin lopputuloksena syntyi yritykselle alla oleva vastuullisuuskartta. Tämä on yksi esimerkki vastuullisuuden kuvittamisesta. Kartassa on poimintoja yrityksen vastuullisesta liiketoiminnasta, ympäristöarvoista ja yritysarvoista.MISTÄ LÄHTEÄ LIIKKEELLE VASTUULLISUUSKARTOITUKSESSA?
-Tutustu aiheeseen liittyviin sivustoihin esim. www.kestäväkehitys.fi
-Tee lista oman yrityksen vastuullisista teoista ja toiminnoista
-Tutustu sopisiko yrityksellesi vastuullisuuskumppaniksi jompikumpi seuraavista ympäristö-ohjelmista:
* EKOKOMPASSI palvelee erityisesti PK-yrityksiä tarjoamalla työkaluja ja apua ympäristöpäästöjen hallintaan/pienentämiseen.
* SUOMEN KESKUSKAUPPAKAMARIN ILMASTOSITOUMUSOHJELMA tarjoaa kumppanuuden ympäristöpäästöjen pienentämiseen ja seurantaan vastuullisesti.
-Voit ostaa myös vastuullisuusneuvontaa ja sisällöntuotantopalveluja monelta taholta
-Muotoilusäätiön Silta työelämään- opiskelijaprojektit ovat yksi tapa tarttua aiheeseen

MUOTOILUN KOKEILUPROJEKTIT OVAT TÄRKEÄ OSA SÄÄTIÖN TARKOITUSTA
Muotoilusäätiön kärkitavoitteena on mahdollistaa kaikille suomalaisille yrityksille matalan kynnyksen mahdollisuus nostaa kilpailukykyään muotoilun avulla. Säätiön koordinoimien muotoilun kokeiluprojektien keskeinen tavoite on keskittyminen nuorten muotoilijoiden laadukkaaseen työharjoitteluun ja sitä kautta työllistymiseen. Vastaavasti on tärkeää saada uusia yrityksiä käyttämään muotoilua aktiivisesti toiminnassaan kilpailukyvyn parantamiseksi.


Lue lisää opiskelijaprojekteista
Lue lisää Sydänpuusta
Tutustu Säätiön yrityskumppanuusverkostoon