Muotoiluajattelua Lahden kaupunginjohtajan, Pekka Timosen näkökulmasta

Vierailu Lahden kaupungintalolla itsessään on suomalaisen arkkitehtuurin ilotulitusta. Eliel Saarisen suunnittelema monumentaalirakennus valmistui vuonna 1912 ja edustaa tyylillisesti myöhäisjugendia. Kävellessä kohti kaupunginjohtajan työhuonetta kohtaa monta arvokkuutta henkivää huonetta, kiinnostavaa taide-esinettä ja sisustuksellista katseenvangitsijaa.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa työskentelee noin 60 henkilöä.
Aulatilojen ikkunapuitteissa ja ovien karmeissa toistuu vuosisadan alulle tyypillisin värein koristellut ornamentit
Korkeat tilat ja tummat kalusteet luovat rauhallisen ympäristön päätöksenteolle.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timosen olemus on täynnä energiaa keskustellessamme intensiivisesti muotoilusta kaupunginjohtajan näkökulmasta. Hänen mukaansa muotoilu on näkökulma ja menetelmä, jota ei ole hyödynnetty vielä riittävästi kaupunkiorganisaatioissa. Pekka jatkaa, että muotoilulla pystytään kehittämään toimivampia ja miellyttävämpiä kaupunkiympäristöjä sekä helpottamaan päätöksentekoa. Julkisenkin puolen tulee keskittyä asiakaslähtöisyyteen ja palvelualttiuteen.
Kaupunki on ennen kaikkea palveluntarjoaja kaupunkilaisilleen.

Pekka tietää mistä puhuu. Hän on toiminut muotoilun kentällä paljon pitkän uransa aikana jo ennen kaupunginjohtajuutta mm. ollessaan Helsinki maailman designpääkaupunki v. 2012 (World Design Capital 2012) hankkeen johtajana.

MUOTOILUN KOLME PERUS ULOTTUVUUTTA PEKKA TIMOSEN MUKAAN

Pekka pyörittelee työhuoneessaan esimerkkinä mukia ja havannoi samalla.

1. TOIMIVUUS
Muki tässä tapauksessa istuu käteen, ei polta sormia, ei läikytä juomaa eikä lipeä kädestä.

2. KESTÄVYYS
Kestävyysaspekti on toimittava ekologisesta, taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta.

3. HALUTTAVUUS
Se tunne. Parhaissa tuotteissa yhdistyy nämä kaikki kolme asiaa.

Pekka Timonen havainnoi työhuoneessaan muotoilun lähtökohtia muki esimerkin avulla.

Julkisissa palveluissa helposti unohtuu tunteiden merkitys. Kaupungin palvelujen digitalisoinnissa käyttäjäkokemuksen merkitys on vahvassa roolissa. Parhaaseen lopputulokseen päästäisiin, jos julkisella sektorilla olisi muotoilun työkalupakki vahvasti hallussa ja muotoilijat hakeutuisivat omaehtoisen aktiivisesti osaksi kaupunkisuunnittelua. Toisin sanoen kaikki sektorit yhteistyössä ottaisivat muotoilun hyödyntämisestä kaiken irti.

Tutkitusti muotoilua oikein hyödyntävät tahot ovat kannattavampia ja kilpailukykyisempiä. Pekka korostaa, että markkinoiden tiukentuvassa kilpailussa yritysten on vaikea pärjätä ilman tasokasta muotoilua.

UTELIAISUUS ON MUOTOILIJAN KESKEISIN OMINAISUUS

Pekan kiinnostus muotoiluun heräsi jo nuorella iällä. Hän usein pohti miksi kahdesta näennäisesti samasta asiasta/esineestä toinen miellytti häntä ja toinen ei. Kolmen tulkitsemansa muotoilun peruspilarin lisäksi kauneutta ei voi olla ikinä liikaa. Muutama vuosi sitten Pekka pääsi vierailemaan BMW:n tuotekehitysosastolla Saksassa. Siellä korostettiin, että automallin menestykseen vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä muotoilu on tärkein.

Lahti on tehnyt pitkään työtä kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Euroopan komissio on nimennyt Lahden Euroopan ympäristökaupungiksi vuonna 2021 (European Green Capital 2021).

KERRAN YMPÄRISTÖKAUPUNKI, AINA YMPÄRISTÖKAUPUNKI

Pekka korostaa, että Lahden rooli muotoilukaupunkina voi antaa paljon kaupungin kehittymiseen yhtenä Euroopan johtavista ympäristökaupungeista. Tähän tarvitaan uutta ajattelua ja toimivia ratkaisuja. Euroopan komissio on valinnut Lahden ensimmäisenä suomalaiskaupunkina Euroopan ympäristökaupungiksi 2021 (European Green Capital 2021). Lahti tulee olemaan mm. ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Lahti kehittää aktiivisesti myös kaupunkilaisten palveluja kohti helpompaa arjen asiointia. Tästä toimivana esimerkkinä Lahden kaupungin palvelutori, johon samaan pisteeseen on koottu kaupungin omien palvelujen lisäksi mm. Kelan ja TE-palvelujen toimintoja.

Kaupunginjohtajalla on vahva muotoiluymmärrys ja Pekan johtajuuteen keskeisimpänä tekijänä kuuluu kaupungin kehittämisote. Lahden kaupunki on myös yksi Suomen Muotoilusäätiön perustajajäsenistä ja Säätiö on yhteistyössä toteuttamassa Lahti Euroopan Ympäristökaupunki 2021 tapahtumia.

Lue lisää:
Lahden kaupunki
Lahden kaupungin palvelutori
Lahti ympäristökaupunki v. 2021