Muotoiluajattelun vienti yrityksiin avainasemassa digitaalisessa murroksessa

Haastattelussa Lahden Muotoiluinstituutin (LAB AMK) muotoilun osaamispäällikkö Jorma Lehtonen.

Jorma vierailulla säätiön monitoimitiloissa Lahden tiedepuistossa.

Jorma Lehtonen on ollut tärkeässä roolissa Suomen Muotoilusäätiön toiminnassa jo säätiön suunnitteluvaiheesta lähtien vuodesta 2007. Nykyään hän toimii säätiön hallituksessa ja mm. yhteyshenkilönä opiskelijaprojekteissa. Jorma korostaa toimivan verkoston merkitystä ja nuorten, lahjakkaiden opiskelijoiden luovaa kykyä toteuttaa vaativia projekteja.

Yritysprojektit Suomen Muotoilusäätiön ja asiakasyrityksen kanssa ovat aina olleet erittäin onnistuneita. Hän muistelee erästä mielenkiintoista pakkausmuotoilutapausta ja jopa elokuvaprojektia, joka pääsi Cannesin filmifestivaaleille asti. Kaikkea pystytään toteuttamaan ja kaikkeen löytyy osaamista. Projektit ovat aina luottamuksellisia ja säilyvät asiakasyrityksen omaisuutena. Näin yhteistyöllä voidaan konkreettisesti auttaa asiakasyritysten kilpailukykyä.

Säätiön opiskelijaprojektit eivät välttämättä ole sidonnaisia tiettyyn ammattikorkekouluun/yliopistoon. Projekteja voidaan toteuttaa ympäri Suomea asiakastarpeesta riippuen. Suomen Muotoilusäätiössä on projektiyhteyshenkilö, joka pitää kehitysprojektien langat käsissään.

Muotoilusäätiön monitoimitila Lahden tiedepuistossa toimii projekteissa ns. turvasatamana. Tilassa voi työskennellä rauhassa, kokoontua projektipalavereihin tai järjestää luovia tietoiskuja muotoiluymmärryksen kasvattamiseksi.

KIINNOSTAVA ILMIÖ MUOTOILUSSA TÄLLÄ HETKELLÄ?

Lahden Muotoiluinstituutissa puhutaan paljon nyt ihmisen käyttäytymisen muutoksesta ja sen muotoilusta. Kiertotalous, eettisyys ja kestävä muotoilu ovat luonnollisesti tässä keskiössä. Maailmassa pakottavia tarpeita ihmisen käyttäytymisen muutokseen on niin paljon, että arjen parantaminen maapallon hyvinvointi huomioiden on pakko olla muotoilun keskiössä.

Lue lisää

Suomen Muotoilusäätiö www.designfoundation.fi
Lahden Muotoiluinstituutti https://www.lab.fi/fi/koulutus/muotoiluinstituutti