MUOTOILUN KOKEILUPROJEKTIT – Haluaisiko yrityksesi kokeilla muotoilun käyttöä helposti?

Suomen Muotoilusäätiö toimii siltana yritysten ja muotoilukoulutuksen välillä. Vuosien varrella Säätiö on koordinoinut onnistuneesti yrityksille muotoilun kokeiluprojekteja opiskelijatöinä. Säätiön kautta toteutetuissa muotoilun kokeiluprojekteissa on monia hyötyjä. Tässä niistä muutama.

 • KUSTANNUSTEHOKKUUS
  Muotoilun kokeiluprojekti pysyy yritykselle kustannustehokkaana Säätiön koordinoinnin avulla
 • AJAN KÄYTÖN HALLINTA
  Projektit eivät rasita yrityksen päivittäistä toimintaa, koska opiskelijat toteuttavat projektia Säätiön alla. Yhteispalaverit sovitaan aina etukäteen.
 • MUOTOILUYMMÄRRYKSEN KASVU
  Projektin toteutuksen yhteydessä yrityksen muotoiluymmärrys kasvaa ja matkan varrella muotoutuu selkeä kuva muotoiluprojektien jatkototeutuksesta yrityselämässä.
 • TULEVAISUUDEN OSAAJIEN HYÖDYNTÄMINEN
  Opiskelijat katsovat haasteita omasta tuoreesta näkökulmastaan ja voivat löytää yritykselle yllättäviäkin ratkaisuja.

MUOTOILUOSAAMINEN ON MERKITTÄVÄ INNOVAATIOTOIMINNAN OSATEKIJÄ NIIN YKSITYISELLÄ KUIN JULKISELLA SEKTORILLAKIN
Muotoilun korostunut merkitys näkyy painopisteen siirtymisenä teknologialähtöisestä ajattelusta kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen innovaatiomalliin. Muotoilun avulla voidaan ratkaista monenlaisia haasteita. Säätiön muotoilun kokeiluprojektit ovat aina luottamuksellista yhteistyötoimintaa. Muotoiluprojektia ohjaa ennakkotiedot, jotka käydään tarkasti läpi projektin alkukartoitusvaiheessa.

KIINNOSTUITKO OPISKELIJAPROJEKTEISTA JA SÄÄTIÖN TOIMINNASTA?
Muotoilusäätiön kehityspäällikkö Heli Pöyry tulee mielellään yritysvierailulle kertomaan lisää Säätiön toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista. heli.poyry(at)designfoundation.fi ja puhelimitse +358 (0) 40 157 0049.

Tutustu Säätiön verkkosivuihin
Seuraa Säätiötä facebookissa
Seuraa Säätiötä Linkedinissä