REKRY MUOTOILUSÄÄTIÖN HARJOITTELUPAIKKOIHIN ON AVOINNA!

Suomen Muotoilusäätiö etsii tulevalle keväälle ja kesälle palkalliseen työharjoitteluun muotoilun opiskelijoita. Harjoittelijat osallistuvat yritysprojekteihin muotoilijoiden ja tuotekehityksen asiantuntijoiden johdolla. Harjoittelun kesto on sopimuksen mukaan kahdesta kolmeen kuukautta. Osaan projekteista mahdollisuus pitempiaikaiseenkin harjoittelusuhteeseen. Työtehtäviin kuuluu mm. teollista muotoilua, palvelumuotoilua, tuotesuunnittelua ja viestintää.

Hakijoilta odotetaan erityisesti ryhmätyötaitoja ja paineensietokykyä sekä innovaatiokykyä ja oma-aloitteisuutta. Hakijan tulee hallita ainakin Adobe photoshop, Illustrator, Indesign sekä Rhinoceros (tai jokin muu vastaava mallinnusohjelma). Varsinainen työpiste sijaitsee Lahden tiedepuistossa, mutta työtehtäviä pystyy hoitamaan osittain myös etänä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja portfoliosi viimeistään ma 28.2.2022. mennessä osoitteeseen: heli.poyry(at)designfoundation.fi. Osa projekteista alkaa jo keväällä ja osa kesäkuussa.

Ole nopea! Sillä rekrytointi voidaan aloittaa jo hakuaikana.

Edellisellä projektikaudella Säätiön projektitiimiin valikoitui kolme lähellä valmistumista olevaa tulevaisuuden osaajaa Metropoliasta, LAB Muotoiluinstituutista ja Aalto-yliopiston maisterilinjalta. Haluatko lukea tiimin jäsenten julkaisemat artikkelit viime kesältä? Alla projektityöntekijöiden ajankohtaisia ajatuksia muotoilusta.

Muotoilusäätiön yritysprojekteja ohjaa ja koordinoi Säätiön kehityspäällikkö, muotoilija Heli Pöyry (oik). Muotoilusäätiön kautta toteutetuissa yritysprojekteissa on monenlaista synergiaetua kaikille osapuolille. Yritykset saavat kaiken tuotetun materiaalin täysin käyttöoikeuksin käyttöönsä ja pääsevät samalla kokemaan muotoiluprojektin vaiheet kasvattaen omaa sisäistä muotoiluymmärrystään. Kaikki yhteispalaverit sovitaan aina etukäteen ja näin ollen kehitysprojekti ei rasita yrityksen päivittäistä arkea. Opiskelijat pääsevät asiantuntijoiksi aitoihin yrityselämän projekteihin aina projektin alusta jokaiseen vaiheeseen ja projektin luovutukseen saakka. Työtä ja oppimista tukee Säätiön oma ohjaaja.

LUE LISÄÄ
Säätiön yritysprojektit
Yritysjohdon muotoiluymmärrys pitäisi olla itseisarvo