Muoviyhdistys on maailman kolmanneksi vanhin muovialan järjestö

Vierailimme Muoviyhdistyksen toimitusjohtaja Vesa Taiton luona keskustelemassa yhdistyksen toiminnasta. Muoviyhdistys on maailman kolmanneksi vanhin muovialan järjestö, joka on perustettu vuonna 1940. Yhdistyksessä on yli 1 200 henkilöjäsentä, jotka edustavat liki 600 yritystä. Suurin osa yhdistykseen kuuluvista jäsenistä on muovituotevalmistajia, raaka-aine-, puolivalmiste- ja konetoimittajia, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, suunnittelutoimistoja ja muita alan sidosryhmiä.

Mitä muoviyhdistys tekee?
Muoviyhdistys palvelee jäseniään välittämällä tietoa MuoviPlast-lehden ja erilaisten koulutustilaisuuksien kautta. Muoviyhdistyksen koulutukset ja muut tilaisuudet ovat myös hyviä kohtauspaikkoja alan ihmisille. Yhdistys julkaisee MuoviPlast-lehteä, joka on ainoa painettu muovialan ammattilehti Suomessa ja Muoviyhdistyksen jäsenlehti. Yhdistyksen tiloissa on kattava kirjasto, jossa voi tutustua alan uusimpiin lehtiin tai tutkia Suomen muoviteollisuuden alkutaipaleen historiaa. Muoviyhdistys myös välittää tietoa suomalaisista ja kansainvälisistä tapahtumista sekä kansainvälisille messuille järjestettävistä messumatkoista. Yhdistys osallistuu myös muovialan projekteihin esim. LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Biosykli-projektiin.

Tuorein MUOVIPLAST lehti julkaistiin viime viikolla. Lehden lisäksi yhdistys on järjestämässä alan tärkeitä tapahtumia kuten Ekstruusio – ja Ruiskuvalupäiviä sekä MuoviSki:tä. Yhdistys on myös yhteistyökumppanina PlastExpo Nordic-messuilla. Vesa pitää tärkeänä, että tapahtumat kokoavat yhteen laajan verkoston ihmisiä muovin ympärillä. Tapahtumissa kehittyy myös paljon liiketoimintamahdollisuuksia.


MITEN MUOVIYHDISTYS SAI ALKUNSA?
Vuonna 1940 muovi-sanaa ei ollut vielä keksitty. Sota-aikoina ja välirauhan aikaan kaikesta oli pulaa ja valtiovalta kehotti valmistajia tekemään yhteistyötä raaka-aineiden saamiseksi ulkomailta ja niiden kiintiöimiseksi. Näin sai alkunsa Nappi- ja keinohartsiteollisuuden luottamusneuvosto syksyllä 1940, mitä pidetään Muoviyhdistyksen perustamisajankohtana. Muovi-sana syntyi vuonna 1947. Teollisuuden hyväksymän sanan on keksinyt suomen kielen professori Lauri Hakulinen. Järjestön nimi vaihtui Muoviyhdistykseksi vuonna 1949. Yhdistyksen rooli muuttui 1960-luvulla yleishyödylliseksi yhteistoimintayhdistykseksi.

Vesa esittelee yhdistyksen historiaa kuvatauluilta. Sarvis aloitti Suomessa ensimmäisten muovituotteiden valmistuksen Tampereella vuonna 1921. Maidosta jalostetusta luonnon polymeetristä, kaseiinista, tehtiin mm. nappeja, solkia, kampoja ja muita pien-esineitä. Muovilla on vahva merkitys hyvinvointiyhteiskuntien kehityksessä.


KIERTOTALOUS ON ISO ASIA KAIKILLE, MUTTA ERITYISESTI MUOVITEOLLISUUDELLE
Vesa kuvailee muovien olevan välttämättömiä globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen-, uusiutuvan energian-, kaupungistumisen-, puhtaan veden ja ruoan-, tietoliikenteen-, liikkumisen- ja terveydenhuollon haasteisiin vastaamisessa. Samaan aikaan kierrätysasioihin ja kiertotalouteen pitää panostaa enstistä voimaakkaammin. Hän kehottaa tarkastelemaan muovien käyttöä kokonaisvaltaisesti ja materiaalitarkastelun sijaan olennaisimpia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

-Miten lisätään tuotteiden elinikää?
-Miten huomioidaan hävikki?
-Miten helpotetaan kierrätystä?
-Miten onnistutaan saamaan kuriin roskaaminen?

Vesan tullessa Muoviyhdistykseen vuoden 2017 lopulla hänen yhtenä tavoitteena oli nostaa ympäristöasiat näkyvämmin jalustalle. Siihen aikaan tosin keskustelu muoveista ryöpsähti voimakkaana kaikkialla mediassa, ja se on pyytämättä kaikkien merkittävien toimijoiden agendalla joka tapauksessa. Muoviyhdistyksen yhtenä tärkeimpänä roolina Vesa pitää ihmisten verkostoitumisen edistämistä.

Muotoilun merkitys teollisissa tuotteissa Vesalle avautui 2000-luvun alussa, jolloin hän työskenteli sairaalakalusteita valmistavassa Merivaarassa. Pääosan urastaan hän on tehnyt kansainvälisen viennin- ja myynnin parissa. Muovi hänelle tuli tutuksi Wipak Groupin steriilipakkausten vientimyynnissä ja ja muovikalvojen hankinnassa. Vesan inspiraation lähde on omat läheiset ja inspiroivat ihmiset. Kunnosta pitää huolta oma koira ympäri vuoden ja kesäisin golf-harrastus.

Kiinnostava ilmiö tällä hetkellä?
Aika kiinnostava ilmiö on somekuplat varsinkin koronan osalta. Osassa maailmassa elää esimerkiksi vahvasti käsitys, että kaikki on keksittyä. Verkkoviidakko onkin tietotulvan osalta kasvavissa määriin haasteellinen toimintaympäristö.

Tärkein viestisi muovista?
Muovi on oikein käytettynä ympäristöystävällinen valinta. Se mahdollistaa hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden, hygienian, viestinnän ja kaiken mitä hyvinvointiyhteiskunnissa tarvitaan.

Lue lisää:
Muoviyhdistys
Suomen Muotoilusäätiö