Tekijöitä Suomen Muotoilusäätiön projektien takana

Haastattelussa Lahden Muotoiluinstituutin (LAB AMK) teollisen muotoilun linjalta valmistuneet ja säätiön projektityöntekijöinä toimineet Enna Eloranta ja Martta Rita.

Enna ja Martta ovat kokeneet Suomen Muotoilusäätiön monitoimitilan Lahden tiedepuistossa tukikohdakseen. Tila on muuntautunut hyvin luovaan työskentelyyn projektien eri vaiheissa.

Enna ja Martta ovat toteuttaneet onnistuneita yritysprojekteita Suomen Muotoilusäätiön kautta. Viime projektien keskiössä on ollut informaatiomuotoilu, tuotemuotoilu, tutkimustyö ja konseptoiva muotoilu asiakasyritysten tarpeisiin.

Molemmat kokevat isona etuna, että itsenäisissä yritysprojekteissa pääsee harjoittelemaan vastuuta ja projektijohtamista. He ovat myös oppineet muotoilijan työkentän rajapinnoista käytännössä isoissa tuotekehitysprojekteissa ja paineensietokykyä nopean aikataulun projekteissa.

Enna toimii nyt osa-projektipäällikkönä Lahden kaupungin City as a service- hankkeessa ja Martta freelancer-muotoilijana.

Millainen muotoiluprojekti olisi kiinnostava toteuttaa?

Enna haaveilee hyvinvointimuotoilusta, jossa motivaattorina toimii ihmisten hyvinvointi. Martta näkee muotoiluhaaveiden määrittämisen positiivisena haasteena, koska omassa ammatillisessa kasvussa tapahtuu juuri nyt niin paljon, että kaikki projektit ovat kiinnostavia.

Kiinnostava ilmiö muotoilussa juuri nyt?

Enna on kiinnostunut psykologiasta ja siitä miten inhimilliset tarpeet ja arvot ovat nousseet enemmän esille. Tämä aihio luo kiinnostavat puitteet muotoilulle. Marttaa kiehtoo kiertotalousajattelun nivoutuminen yhteen palvelumuotoilun kanssa. Olisi hienoa, että kaikkien tuotteiden tuotepalvelu-ekosysteemi olisi muotoiltu kiertotalouden ehdoilla.

Lue artikkeli Ennan ja Martan yhdestä projektista: Hyvä-paha muovi rakentamisessa