Tekoälyn hyödyntäminen teollisessa muotoilussa


Moni muotoilija on viime vuosina ollut huolissaan siitä, että tekoäly tulisi tulevaisuudessa korvaamaan heidät.  Moni yritys on kuitenkin kehittänyt tekoälyä hyödyntäviä työkaluja, jotka helpottavat muotoilijoiden työtä. Tekoäly tarvitsee tuekseen vielä ihmistä, hankaluuksia voi tuottaa esimerkiksi kuvien tunnistus ja objektien hahmottaminen.

Useilla nettisivuilla on nykyään chattibotti, joka vastailee asiakkaiden kysymyksiin. Mahdolliset kysymyksen on kuitenkin rajattu tiettyyn kategoriaan, johon chattibotti pystyy vastaamaan. Jos chattibotilta kysyy liian monimutkaisen kysymyksen tai aiheen vierestä, se hämmentyy ja näyttää virhetekstin. Parhaassa tilanteessa chattibotti ohjaa asiakkaan oikeaan suuntaan neuvoillaan. Epäonnistuessaan se saa asiakkaan turhautumaan, ja aiheuttaa turhaa vaivaa.

Tämän kaltaista ohjelmointia voitaisiin hyödyntää myös tuotteen muotoilussa, varsinkin ideointiprosessin tukena. Sen avulla voitaisiin luoda nopeasti useita konsepteja jatkokehitykseen. Tuotteen muodon valinnassa työkalu voisi ehdottaa tietyillä reunaehdoilla useita mahdollisia muotoja, joista suunnittelija valitsee muutaman jatkokehitykseen. Näistä jatkokehitykseen valituista muodoista algoritmi kehittää mahdollisesti sata uutta variaatiota valituista muodoista. Tämän työkalun kehittäminen voisi helpottaa huomattavasti suunnittelijan arkea.

Tällä hetkellä on jo olemassa, jo samankaltaisia tekoälyä hyödyntäviä työkaluja. Yksi näistä työkaluista on Artbreeder, se yhdistelee useita kuvia toisiinsa luoden uusia objekteja.


Sovelluksessa valitaan kuvat jotka halutaan yhdistää, jonka jälkeen algoritmi luo tietyillä parametreilla uusia kuvia. Kuvien vaikutussuhdetta säätelemällä, voidaan vaikuttaa lopputulokseen. Sovellus on vielä beta-vaiheessa, mutta tulokset ovat lupaavia.

Koska tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ongelmat ovat yleensä monialaisia, suunnittelijaa tarvitaan ratkaisemaan luovia ongelmia. Tekoälylle monialaisten ongelmien ratkaiseminen voi tuottaa paljon hankaluuksia, se tarvitsee jatkossakin ihmistä tuekseen ongelmissa.


Kirjoittaja Saulus Puukko opiskelee toista vuotta muotoilua Aalto-yliopistossa. Hän työskentelee Suomen Muotoilusäätiön projektitiimissä. Mallintaminen ja tekoäly ovat hänen kiinnostuksen kohteita.Lähteet:

https://www.toptal.com/designers/product-design/infographic-ai-in-design

https://www.artbreeder.com/beta/browse


Lue lisää:
Suomen Muotoilusäätiö
Muotoilusäätiön projektit yrityksille