Työllisyys tähtäimessä 2015

Hankkeen pilottivaihe on päättynyt. Muotoilusäätiö kiittää lämpimästi kaikkia harjoittelijoita ja toimeksiantajia!

Suomen Muotoilusäätiö ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu valmistelivat yhteistyössä ”Työllistyminen tähtäimessä” -projektin, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ns. käynnistysrahoituksen 150 000 euroa vuodelle 2015 osana Lahden ammattikorkeakoulun strategiarahoitusta. Myönnetyllä rahoituksella käynnistettiin projektin suunnittelu ja pilotointi.

Hankkeen tavoitteena oli edistää muotoilualan opiskelijoiden työllistymistä laadukkaan työharjoittelumallin avulla. Harjoittelun mallia kehitettiin yhdessä yritysten ja muotoilunopiskelijoiden kanssa. Mukana kehitystyössä oli kahdeksan eri toimialan yritystä sekä muotoilun opiskelijoita Lahden ammattikorkeakoulusta, Metropoliasta sekä Aalto-yliopistosta.

Hankkeen avulla lisättiin myös pk-sektorin muotoiluymmärrystä ja vahvistettiin oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.