Vastuullisuussymbolien suunnittelu etenee

Suomen Muotoilusäätiön ydintehtävä on edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa yrityksissä ja auttaa yrityksiä ymmärtämään muotoilun mahdollisuudet. Muotoilusäätiön toimialue on koko Suomi ja Säätiön kotikaupunki on Lahti. Säätiö tarjoaa yleishyödyllistä muotoilun käytön neuvontaa, järjestää opettavaisia muotoilun tapahtumia, toteuttaa viestintää muotoilun käytön ympärillä ja koordinoi muotoiluprojekteja yrityksille ja organisaatioille. 

Suomen Muotoilusäätiö suunnittelee, toteuttaa ja lanseeraa kaikille yrityksille avoimen vastuullisuustyökalupankin sisältäen vastuullisuussymbolit sekä ohjeistuksen vastuullisuustekoihin ja symbolien käyttöön vuonna 2023. Vastuullisuustyökalujen ja symbolien suunnittelu toteutetaan AEL-Säätiöltä haetun apurahan avulla. Ohjeistus vastuullisuustyökalujen käyttöön, lanseeraus ja jalkauttaminen yrityksiin toteutetaan Päijät-Hämeen Liitolta haetun Akke-rahoituksen avulla. Työkalut lanseerataan Lahden kaupungin kanssa yhteistyössä Lahti Design Weekillä toukokuussa ja jalkautustapahtumat jatkuvat koko vuoden. 


MONIPUOLISTA TAUSTAKARTOITUSTA
Tammikuussa esittelimme Säätiön tuoreimman projektitiimin, joka aloitti innokkaana vastuullisuussymbolien muotoilun 13.1.2023. Taustakartoitusvaiheen ja benchmarkkauksen jatkuttua tärkeä huomio oli muun muassa se, että vastuullisuudesta kerrottaessa sen yhteydessä ei käytetty juurikaan kuvitusta tai symboliikkaa, mutta tekstiä aiheen ympäriltä löytyi paljon. Löydetyt symbolit olivat suhteellisen saman tyylisiä ja teemat mukailivat toisiaan. Värimaailmasta erityisesti vihreä ja sininen olivat korostettuina vastuullisuudesta kerrottaessa. Taustakartoitusvaiheen alussa tutustuttiin myös eri toimijoiden raportteihin syvemmän ymmärryksen saavuttamiseksi. 

Verkosta löytyy valtava määrä symboliikkaa ja kuvitusta vastuullisuusteemaan. Yksi taustakartoituksen tehtävistä oli hahmottaa vaihtoehtoisia, yhtenäisiä kuvitustyylejä. Kuvassa poimintoja taustakartoituksesta.

YRITYS, LUO OMA VASTUULLISUUSTARINASI
Sloganiksemme muodostui “luo oma vastuullisuustarinasi”, sillä se oli osallistava ja heti ymmärrettävä. Lause koettiin punaisena ohjenuorana suunnittelulle. Projektin edetessä selkeys ja huomiota herättävyys nousivat symbolien arvopohjaksi. Mietittiin kuvia, jotka kertovat tarinan ja kaikenkattava sana suunnittelulle oli ennakointi. 

Taustakartoituksen aikana havaittiin, että symboliikassa käytettiin paljon viivaa kuvitustapana. Projektitiimi benchmarkkasi eri kuvitustyylejä ja innovoi vastuullisuussymbolien aihekokonaisuuksia ja sisältöjä kuvituksen näkökulmasta. Alettiin tekemään jo alustavia luonnoksia ja ajatusten vaihtamisen avulla saatiin projektia ripeästi eteenpäin. Samoihin aikoihin ryhdyttiin myös kartoittamaan tietoa ja ymmärrystä kuvitusten ympärille luotavasta verkkosivusta ja sen ulkoasusta. Verkkosivujen ulkoasusta luotiin kaksi konseptia ohjausryhmän kokoukseen. 

Yritysvastuun kuvittamisen aiheet jakautuvat ympäristövastuuseen, taloudelliseen vastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Suurin haaste suunnittelussa onkin, että kuvaava symboli kertoo heti nähtäessä tarinan ja kontekstin.

KOHTI LANSEERAUSTA
Hankkeeseen liittyen tammi- ja helmikuun aikana kilpailutettiin eri markkinointimateriaalien tuottajia ja teknisiä toteuttajia verkkosivuilta löytyvää latauspankkia koskien. Hankkeen aikana päädyttiin Webropoliin kyselyjen alustana ja luotiin kyselyt sekä ilmoittautumislinkit jo oleviin lanseeraustapahtumiin mm. Lahti Design Weekin avajaisseminaariin 11.5. Projektikoordinoinnissa suunniteltiin tuntiraportoinnin pohja, erittely ja seurantakäytänteet. Markkinointisuunnitelma täydentyy ja jalostuu lanseerauksen lähestyessä.

Ohjausryhmän ensimmäinen kokous oli torstaina 16.2.2023 ja uusien näkökulmien myötä hanke jatkokehittyi taas eteenpäin. Muun muassa tekstisisällöt jalostuivat ja kahdesta konseptista toinen valikoitui jatkoon. 

Viime artikkelissa kysyimme, mikä on maailman tunnetuin symboli. Benchmarkkauksemme tulos oli risti! LUE LISÄÄ
Suomen Muotoilusäätiö
Lahti Design Week avajaiset#Yritysseminaari 11.5.
Vastuullisuustyökalujen Suunnittelu, Lanseeraus Ja Jalkautus Yrityksiin-hankesivu