Yrityksen sisäinen muotoiluohjeistus on tärkeä strateginen elementti

Vierailimme RAUTE Oyj:n tuotekehitysjohtajan, Roope Eskolan luona keskustelemassa yrityksen sisäisen muotoiluohjeistuksen luomisen prosessista ja siitä, kuinka ohjeisto ohjaa tuotteiden kehittymistä teknologiayhtiössä. Eskola tiimeineen on rakentanut Rautelle muotoiluohjeistusta eli Design Guidelinea yhteistyössä suunnittelutoimisto HULDin kanssa.

Raute toimittaa metsäteollisuuden asiakkailleen teknologioita ja palveluja viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Rauten ratkaisuihin kuuluvat muun muassa tukinkäsittely, sorvaus, kuivaus, viilun käsittely, vanerin ladonta ja puristus, levyjen käsittely sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmät. Ratkaisujen tueksi Raute tarjoaa myös koko tehtaan elinkaaren kattavia palveluja aina varhaisesta investoinnin suunnitteluvaiheesta tehdastarkastuksiin, modernisointeihin ja tehdaspäivityksiin. Raute on globaali toimija, joka on toimittanut valmistuslinjoja Etelämanteretta lukuun ottamatta kaikkiin maanosiin.

Rauten Design Guidelinen tarkoitus on helpottaa, nopeuttaa ja yhtenäistää yrityksen tuotekehitystä ja edistää myyntiä sekä tuotteiden tunnistettavuutta ja Rauten brändin ilmentymistä tuotteissa. Guidelinesta löytyy mm. komponenttien maaliväri- ja pintakäsittelyohjeet, logokylttien ja -tarrojen sijoitusohjeet ja esimerkkejä siitä, kuinka koneisiin saadaan vaikuttavuutta, myyvyyttä sekä visuaalinen laadukkuus samalle tasolle kuin tekninen laatu. Tällä hetkellä Rautella on käynnissä LAB Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin teollisen muotoilijan opinnäytetyö, joka auttaa selvittämään rajapintoja, joihin Design Guidelinen pitäisi vastata teknologiayrityksissä. Tämän lisäksi Raute on tämän vuoden aikana käynyt kaksisuuntaisia tiedonjakokeskusteluja ja sparrailuja konelinjojen muotoilusta myös Valmetin muotoilijoiden kanssa.


MIKSI OMA MUOTOILUOHJEISTUS ON TÄRKEÄ YRITYKSELLE?
Muotoiluohjeistus (design guideline, design manual, design book) luodaan määrittämään yrityksen ilmeen näkymistä tuotteissa ja muotoilua eri rajapinnoilla. Ohjeistukset ovat sisällöltään hyvin paljon eroavia toisistaan eri yrityksissä. Ohje voi kertoa, kuinka yrityksessä hyödynnetään muotoilua strategisesti, mutta lisäksi siinä on usein valmiita suunnitteluviitteitä ohjaamassa yrityksen tuotesuunnittelua ja kokonaisvaltaista brändinäkyvyyttä. Näitä määritettyjä suunnittelun ohjureita voivat valmistavassa teollisuudessa olla mm. suunnitteluprosessin työkalupakki, jossa ilmenee materiaalivaihtoehdot, yhtenäisen muotokielen linjaukset, vastuullisen, turvallisen ja tehokkaan prosessin huomiointi ja muut rajapinnat. Tärkeä osa ohjeistusta on yrityksen graafisen ilmeen soveltaminen tuotesuunnittelussa; värit, logot, typografia, symbolit ja tarrat sekä visuaalisten elementtien skaalaus tuotteisiin yhteneväisen linjauksen luomiseksi. Pitkälle viedyissä muotoiluohjeistuksissa on usein määritelty myös yrityksen oma muotoiluprosessi- tai tuotesuunnitteluprosessikaavio, joka muistuttaa suunnittelijoita eri vaiheista.

MISTÄ RAUTEN MUOTOILUOHJEISTUKSEN RAKENTUMINEN ALOITETTIIN?
Rautella on satoja tuotteita portfoliossaan aina henkilöauton peräkärryn kokoisesta tuotteesta rivitalon kokoisiin laitekokonaisuuksiin. Yhteisen ymmärryksen luominen tahtotilana olevasta yhtenäisestä tuoteidentiteetistä vaati alkuun suurten suuntaviivojen tarkastelua. Eskola aloitti ajatusten laajentamisen kokoamalla työpajan, jossa kuunneltiin sisäisiä sidosryhmiä. Työpajat fasilitoi suunnittelutoimisto Huld Oy. Työpajoissa selvisi paljon hyvää taustatietoa ja käytännön haasteita tuoteidentiteetin ja brändin määritykseen. Jotta tuotesuunnittelija voi Design Guidelinen avulla huomioida suunnittelussa koko tuotteen elinkaaren, on hyvä löytää tehokkaita visuaalisia keinoja rakentamaan ohjeistuksesta helposti ymmärrettävä ja nopeasti sisäistettävä. Ohjeistuksen pitää pureutua isojen kokonaisuuksien lisäksi yksityiskohtiin. Eskola tiimeineen on nyt kolme vuotta rakentanut Rautelle yhtenäistä muotoiluohjeistusta ja ensimmäinen etappi on saavutettu. Ohjeen kehitystä jatketaan ja ohjetta laajennetaan kattamaan myös uusia sisältöteemoja, kuten turvallisuus ja huollettavuus.


”Jokaisessa insinöörissä asuu pieni muotoilija” -Roope Eskola. Usein insinöörit ja muotoilijat erotetaan vahvasti toisistaan vaikka molempia tarvitaan osana teollisuuden tasokasta tuotekehitystä. Yhtenäinen Design Guideline palvelee yhtiön kaikkia tuotekehityksen ja sunnittelun osa-alueita laitesuunnittelusta käyttöliittymiin.


Eskola on työskennellyt Rautella vuodesta 2015 alkaen. Hän on juuri saanut valmiiksi konetekniikan alan väitöskirjan aiheena ”Value creation in manufacturing industry based on the simulation” Tutustu väitöskirjaan LUT-yliopiston sivuilla

MUOTOILUOHJE OTETAAN HYVIN VASTAAN, KUN SEN TEKEMISESSÄ ON OSALLISTETTU KÄYTTÄJIÄ JA MUITAKIN SIDOSRYHMIÄ
Muotoiluohjeistus voi parhaimmillaan auttaa myös yrityksen sisäisen muutosvastarinnan taltuttamisessa, kun ohjeessa esitettävät määritykset on tehty palvelemaan kaikkia prosessissa mukana olevia tahoja. Muotoiluohje pitää suunnitella käyttäjiä osallistaen ja kaikki tuotekehityksen tahot huomioiden. Hyvän suunnittelun edellytys on hyvä johto ja sen eteen tehdään töitä, että Design Guidelinesta tulee tehokas keino yhtenäistää tuotesuunnittelua.

ESKOLAN VINKKEJÄ MUOTOILUOHJEISTUKSEN TEKOON
• Määritä ensin kohdistettu tavoite. Mitä tällä ohjeella halutaan saavuttaa?
• Aloita kokonaisymmärryksen luonti isosta mittakaavasta
• Ota prosessiin mukaan työpaja-hengessä tärkeitä sidosryhmiä ja tulevia käyttäjiä
• Kartoita, missä asioissa on soveltamisen varaa ja missä ei
• Määrittele tunnusmerkit/mittarit onnistuneelle lopputulokselle
• Osallista ja kouluta suunnittelijoita. Hyväkään ohjeistus ei palvele tarkoitustaan, mikäli käytäntöjä ei saada jalkautettua yritykseen.

Eskola nauttii työskentelystä haastavien teknologioiden kehityksen parissa. Hän odottaa tulevaisuudelta uusia innovaatioita ja vanerinvalmistuksen ”mullistamista” niiden kautta. Teknologian kehitys on nopeaa ja Rauten vahvuus on laaja ymmärrys siitä, mitä mistäkin puuraaka-aineesta kannattaa tehdä ja millä välineillä se tehdään parhaiten.

LUE LISÄÄ
Raute
Roope Eskolan Linkedin profiili
Suomen Muotoilusäätiö