Onko yrityksesi visuaalinen viestintä ajantasalla?

Muotoilusäätiö vieraili GRAFIAssa, visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestössä keskustelemassa visuaalisesta viestinnästä yritysnäkökulmasta. Toiminnanjohtaja Katri Soramäki ja Viestintäpäällikkö Katja Ojala vastasivat ajankohtaisiin kysymyksiin visuaalisen viestinnän käytöstä ja merkityksestä.


Muuttuvassa toimintaympäristössämme visuaalisen suunnittelun tarve kasvaa jatkuvasti. Tietotulva ympärillämme on valtava ja sen ääreen on haasteellista pysähtyä. Miten mahdollistamme yritykselle tärkeiden asioiden löytymisen tietomassasta? Erottuuko yritys edukseen selkeällä kokonaisbrändi-ilmeellä, joka tukee palvelukokonaisuutta? Onko yrityksen opasteet ja muu informaatiomuotoilu linjassa kokonaisilmeen kanssa? Näiden yleisten kysymysten äärelle kannattaa aika-ajoittain hetkeksi pysähtyä. Hyvä on myös miettiä kuvittamisen roolin kasvattamista yritysviestinnässä kokonaisvaltaisesti. Maailmanlaajuinen trendi on yksinkertaistaminen ja pelkistäminen. Ihminen myös hahmottaa hyvin kuvaavan kuvan nopeammin, kuin kirjoitetun tekstin.

GRAFIAn toimisto sijaitsee Uudenmaankadulla Helsingissä. Järjestön jäsenistö kattaa koko visuaalisen viestinnän ja luovan suunnittelun kentän. Jäsenistön n 1200 ammattilaisen yleisin ammattinimike on graafinen suunnittelija. Yleisimmin jäseniä työllistävät visuaalisten identiteettien suunnittelu, digitaalinen suunnittelu, kuvitus ja julkaisusuunnittelu.

VISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTILAINEN OSAA KATSOA KOKONAISUUTTA MONIPUOLISEMMASTA NÄKÖKULMASTA, KUIN MITÄ TOIMEKSIANTAJA USEIN PYYTÄÄ.
Ammattilaista kannattaa käyttää yrityksen tiedon kohdistetussa hierarkisoinnissa. Kaikkia asioita on tarve visualisoida. Luovan työn sanallistaminen onkin sitten toinen juttu. Toimeksiantoon sisältyy aina enemmän, kuin suunnittelijan itseilmaisu. Visuaalinen suunnittelu yrityksille on ennen kaikkea käyttötaidetta, jota ohjaa asiakkaan määrittämät tavoitteet ja haasteet. Visuaalisen työn taustatyö on mittava ja sitä ei välillä tilaaja osaa huomioida työn määrittämisessä. Hyvänä esimerkkinä toimii yrityksen visuaalisen ilmeen uusiminen tai sen luominen. Ammattisuunnittelija käyttää osaamistaan taustatyössä tutkiessaan ja analysoidessaan ”yrityksen brändin paikkaa universumissa”, jotta suunnittelua ohjaavat tekijät saadaan määritellyksi. Suunnittelua ohjaavia tekijöitä on monia. Niistä yleisimmät ovat yrityksen sisäiset haastattelut ja taustakartoitukset, värianalyysit, typografian tutkiminen, kilpailijavertailut ja globaali benchmarkkaus alan trendeistä, tulevaisuudesta ja erottautumisesta. Ammattilaisen määrittämät suuntaviivat visuaaliselle työskentelylle kestävät aikaa ja auttavat pitämään yritysilmeen tasapainoisena, ryhdikkäänä ja hallittuna.


NEUVOJA VISUAALISEN VIESTINNÄN OSTAJALLE
Grafian verkkosivuilta löytyy hyviä neuvoja visuaalisen viestinnän ostoon. Tässä niistä poimittuna ja referoituna muutama. Lisää voit lukea täältä. Grafia on myös julkaissut kattavan hankintaoppaan, jonka voit halutessasi tilata veloituksetta samalta sivulta.
1. SUORATILAUS
Vaivattomin tapa aloittaa yhteistyö on ottaa suoraan yhteyttä suunnittelijaan, pyytää tältä kustannusarvio ja tehdä työstä tilaus. Asiakas määrittelee itse valintakriteeristön. 
2. SUUNNITTELUKILPAILU
Suunnittelijan löytämiseksi voi järjestää myös suunnittelukilpailun. Hyvin järjestetty kilpailu palvelee asiakasta ja samalla kehittää suunnittelualaa positiivisella tavalla. Grafia suosittelee, että kilpailun avulla löydetyn suunnittelijan kanssa tehdään sopimus työn toteuttamisesta.
3. NÄE VAIVAA SUUNNITTELIJOIDEN VERTAILUUN
Hyvän suunnittelijan voi löytää myös keskustelemalla viestinnän ammattilaisten kanssa tai selailemalla vuosittain parasta suomalaista graafista suunnittelua ja mainontaa palkitsevan Vuoden Huiput -kilpailun vuosikirjoja. Suunnittelijoiden aiemmat työt kertovat paljon heidän soveltuvuudestaan tehtävään. Useat lähettävät mielellään töitään näytille helpottaakseen päätöksentekoa.
4. TEE AINA KIRJALLINEN SOPIMUS
Kustannusarvioiden tekeminen vaatii aikaa ja perehtymistä. Jotta suunnittelija voi antaa työstään vertailukelpoisen arvion, täytyy asiakkaan antaa riittävän seikkaperäinen selostus suunnittelutehtävästä.

INHOUSE SUUNNITTELU JATKAA SUOSIOTAAN
Osa yrityksistä ostaa projektikohtaisesti visuaalista suunnittelua ja osassa, varsinkin suuremmissa yrityksissä suositaan talon sisälle palkattua visuaalista suunnittelijaa. Molemmissa on omat etunsa. Talon sisäistä suunnittelijaa ei tarvitse joka kerta perehdyttää erikseen, kun taas ulkopuolinen näkemys voi antaa haluttua uutta näkemystä todennäköisemmin. GRAFIAn tuoreesta toimialatutkimuksesta käy ilmi, että suuret, yli 250 henkilön yritykset työllistivät eniten kyselyyn vastanneita visuaalisia ammattilaisia. Noin 24 prosenttia työskentelee pienissä, eli 10–49 hengen yrityksissä. PK-sektorilla eli henkilöstömäärältään 50–249 työntekijän yrityksissä työskenteli enää reilu viidennes, 23 prosenttia, vastaajista, kun vielä kaksi vuotta sitten osuus oli 36 prosenttia. Visuaalisen muotoilun tehostaminen PK-sektorilla voisi vauhdittaa yritysten kasvua ja menestystä. Entäpä kuinka yrityksiä houkutellaan käyttämään enemmän ja monipuolisemmin visuaalisen muotoilun palveluita? Ehkäpä tässäkin toimii ihmiseltä ihmiselle lähtökohta, esimerkkien kautta. Grafian ydintehtäviä onkin edistää tietämystä ja tuntemusta visuaalisen viestinnän suunnittelusta.


Katri (vas.) ja Katja kertovat, että parasta GRAFIAssa työskentelyssä on olla alan aitiopaikalla, jossa näkee alan parhaat ja nousevat tekijät. Visuaalisuuden ytimessä työskentely on hyvin palkitsevaa ja inspiroivaa.


LUE LISÄÄ
Grafian verkkosivut
Kiinnostaako yritystäsi visuaalisen muotoilun kokeiluprojekti?
Liity Muotoilusäätiön yrityskumppanuusverkostoon
Muotoilusäätiön Juhlaseminaari 20.1.2022