Voitaisiinko yritykset ankkuroida Suomeen muotoilun avulla?

Muotoilusta ja elinkeinoelämästä keskustelemassa Lahden Teollisuusseuran toiminnanjohtaja Valtteri Simola.

Valtteri Simola Lahden Seurahuoneen loungessa kesäisellä aamukahvilla.

Lahden Teollisuusseura on yksi Suomen Muotoilusäätiön perustajatahoista ja säätiön tukija yli 10 vuoden ajalta. Valtteri Simola on Lahtelaisen elinkeinoelämän energinen luottomies. Hän on päässyt seuraamaan Teollisuusseuran toimintaa jo lapsesta lähtien isänsä jalanjäljissä. Tällä hetkellä hän työskentelee hallitusammattilaisena yrityksissä ja säätiöissä pääpainona intohimo elinkeinoelämän kehitykseen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Starkki- ketjun maajohtajana (nykyinen Stark)

Mitä muotoilu merkitsee Sinulle Valtteri Simola?

Ensin tulee mieleen vahvasti tuotepuoli. Se miten muotoilu parantaa käytettävyyttä, varmistaa tuotteen/palvelun asiakastyytyväisyyttä ja luo lisäarvoa. Vahvana pointtina näen myös asiakkaan ostopäätöksen vahvistamisen muotoilun avulla.

Missä muotoilun saralla olisi mielestäsi paljon kehitettävää?

Konkreettisena esimerkkinä ainakin etätyössä huomaa selvän kehittämistarpeen erilaisten kommunikaatiosovellusten käyttäjäystävällisyydessä.

Millaista muotoiluun liittyvää kehitystyötä toteutatte tällä hetkellä Lahden Teollisuusseurassa?

Teollisuusseura on ennen kaikkea paikallisen elinkeinoelämän ääni. Kehitystyössä ja hankkeiden eteenpäin viennissä muotoilu tulee väistämättä mukaan tavalla tai toisella. Seuralle keskeisiä lähiajan tavoitteita on olla mukana kehittämässä alueen oppilaitosten koulutustarjontaa vastaamaan alueen yritysten osaamistarpeisiin. Kansainväliset- ja kieliopinnot ovat avainasemassa paikallista osaamista ajatellen, koska esimerkiksi Lahden Teollisuuseuran yrityksistä yli 70% toimii vahvasti kansainvälisesti.

Toinen iso asia on alueen infrahankkeet. Olemme mukana kehittämässä mm. moottoritietä, lentoratahanketta ja kaupungin logistiikkaa yritysten kasvumahdollisuuksien turvaamiseksi.

Lahden Teollisuusseura myi Seurahuoneen kiinteistön Osuuskauppa Hämeenmaalle vuonna 2011, joka toteutti kiinteistössä laajan peruskorjauksen. Näin hotelli- ja ravintolatoiminta jatkui vahvasti Päijät-Hämäläisessä ohjauksessa.

Lahti tunnetaan vahvasti muotoilukaupunkina. Mikä on mielestäsi Suomen Muotoilusäätiön tärkein tehtävä?

Säätiön tärkein tehtävä on edistää ja helpottaa muotoilun käyttöä yrityksissä. Oppilaitosten tehtävä on opettaa perusteet ja luoda hyvät lähtökohdat muotoilutyöhön. Säätiö taas toimii integraationa oppilaitosten ja yritysten välissä. Tämä mahdollistaa yrityksille matalan kynnyksen aloittaa muotoilun käyttö eri tarpeisiin. Siitä voi sitten siirtyä jatkossa muotoilutoimiston asiakkaaksi tai mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen opiskelijayhteistyön seurauksena. Joka tapauksessa yhteistyöstä hyötyy kaikki osapuolet.

Toivon säätiön myös keskittyvän enemmän muotoilun elinkeinopuoleen, kuin taidepuoleen, koska kehittyvä kotimainen elinkeinoelämä hyödyttää kaikkia.

Teollisuusseuran näkökulmasta elinkeinoelämän kokonaisuudelle on tärkeää luoda toimintaympäristö, jossa yritykset viihtyvät pitkällä tähtäimellä. Tähän vaikuttaa mm. logistiset mahdollisuudet, toimiva arki, koulutus-, harrastus-, kulttuuri-, luonto-, ja urheilumahdollisuudet. Muotoilun avulla voidaan kehittää paljon näitä kaikkia osa-alueita.

Tärkeää yrityksille on myös oman kustannustehokkuuden nosto ympäristöä kunnioittaen. Tästä tullaan varmasti jakamaan paljon monistettavia esimerkkiä LAHTI EUROOPAN YMPÄRISTÖKAUPUNKI 2021 -jälkimainingeissa.

Nyt panostetaan myös paljon digitalisaatioon ja virtuaalisten tuotteiden kehitykseen. Ei maailma tule pyörimään pelkästään virtuaalisesti. Fyysisyys on vahva osa ihmisyyttä ja se ei tule häviämään mihinkään. Lahden alueen kansainvälistyneiden menestysyritysten päätuotteet ovat suurimmaksi osaksi konkreettisia tuotteita ja palveluja. Meidän pitäisi keskittyä auttamaan myös menestyneitä yrityksiä vielä paremmin.

Valtterilla on laaja näkemys ideaalisesta toimintaympäristöstä Lahden seudun elinkeinoelämän kehittyessä. Verkostoissa on voimaa! Hän suosittelee rohkeasti kaikkia yrityksiä käyttämään Suomen Muotoilusäätiötä väylänä muotoilun käyttöön.


Lue lisää:
Lahden teollisuusseura
Suomen muotoilusäätiö / Design Foundation Finland
Greenlahti