Suomen Muotoilusäätiö lanseeraa yrityksille vapaat vastuullisuusymbolit toukokuussa 2023

Suomen Muotoilusäätiön ydintehtävä on edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa yrityksissä ja auttaa yrityksiä ymmärtämään muotoilun mahdollisuudet. Muotoilusäätiön toimialue on koko Suomi ja Säätiön kotikaupunki on Lahti. Säätiö tarjoaa yleishyödyllistä muotoilun käytön neuvontaa, järjestää opettavaisia muotoilun tapahtumia, toteuttaa viestintää muotoilun käytön ympärillä ja koordinoi muotoiluprojekteja yrityksille ja organisaatioille.

Suomen Muotoilusäätiö suunnittelee, toteuttaa ja lanseeraa kaikille yrityksille avoimen vastuullisuustyökalupankin sisältäen vastuullisuussymbolit sekä ohjeistuksen vastuullisuustekoihin ja symbolien käyttöön vuonna 2023. Vastuullisuustyökalujen ja symbolien suunnittelu toteutetaan AEL-Säätiöltä haetun apurahan avulla. Ohjeistus vastuullisuustyökalujen käyttöön, lanseeraus ja jalkauttaminen yrityksiin toteutetaan Päijät-Hämeen Liitolta haetun Akke-rahoituksen avulla. Työkalut lanseerataan Lahden kaupungin kanssa yhteistyössä Lahti Design Weekillä toukokuussa ja jalkautustapahtumat jatkuvat koko vuoden.


MUOTOILUN KOULUISTA VALIKOITU PROJEKTITIIMI ALOITTI INNOKKAANA VASTUULLISUUSSYMBOLIEN MUOTOILUN 13.1.2023

Kattavat alan koulujen rekryt toteutettiin joulukuussa 2022 ja Säätiön projektitiimiin valikoitui Pekka Vallas (Metropolia AMK), Anna Jokinen (XAMK) ja Janna Rissanen (Savonia AMK). Projektikoordinaattorina toimii Anni Koivisto (LAB-Muotoiluinstituutti) jatkavana viime vuoden tiimistä ja hankepäällikkönä Säätiön toimitusjohtaja Heli Pöyry. Ohjausryhmässä toimii Säätiön hallituksen lisäksi Elina Aakko Päijät-Hämeen Liitosta ja Elina Sonninen Elinkeinoelämän Keskusliitosta.

Kuvassa uusi muotoilun opiskelijoista koostuva projektitiimi Pekka Vallas, Anna Jokinen ja Janna Rissanen. Takana ohjaaja Heli Pöyry.

VASTUULLISUUSSYMBOLIEN SUUNNITTELUN TAUSTAKARTOITUS
Perinteisesti muotoiluprojektit aloitetaan projektisuunnitelman teolla ja kokonaisymmärryksen luonnilla. Säätiön projektit noudattavat Muotoilusäätiön projektikaaviota. Kaavio helpottaa aikataulutusta, budjetointia ja työvaiheita. Työvaihesuunnitelma ja aikataulu sovittiin heti koko kevään osalta, jotta monipaikkakuntaisen tiimin sitoutuminen projektiin helpottui. Muotoiluprojektin etenemisen lisäksi hankkeessa on paljon taustatyötä ennen kuin valmiit vastuullisuussymbolit ovat saatavilla yrityksille. Tässä vaiheessa kartoitetaan ja kilpailutetaan tarvittavia digiympäristön teknisiä muutoksia ja tehdään lanseeraussuunnitelmaa.

Alkukartoitus sisälsi ymmärryksen hakua ja benchmarkkausta symboleista, vastuullisuuden eri osa-alueista yritysnäkökulmasta ja värien merkityksestä kuvituksissa. Mielikuvan luonti ja avoin ymmärryksen haku aiheesta on avainasemassa projektin aloituksessa varmistamassa muotoiluprojektin oikeaan suuntaan etenemistä. Alkukartoituksessa pidimme lähipäivän koko tiimin kesken ja lisäksi edistimme kartoitusta etätyöskentelynä. Tiimillä on keskinäiset välivaiheteamsit, WhatsApp-ryhmä ja sähköpostiryhmä lähi- ja etäpäivien lisäksi. Ohjausryhmälle raportoidaan joka kuukausi. Seuraava ohjausryhmän kokous on 16.2.2023.

Benchmarkingissa haettiin olemassa olevia ja yleisesti käytettyjä esimerkkejä vastuullisuuden kuvituksista. Keskustelu ja analysointi liikkui väreistä symbolien muotokieleen, merkityksiin ja tarinoihin kuvitusten taustalla. Sana symboli on johdettavissa Kreikan sanaan symballein, joka merkitsee yhteen, kokoon heittämistä. Selityksen mukaan aate ja esine yhdistyy symbolissa kokonaisuudeksi. Monet käytössä olevat, yleisesti tunnetut symbolit ovat olleet käytössä pitkään ja niiden alkuperästä ei ole varmaa tietoa ja faktaa.

MIKÄ ON MAAILMAN TUNNETUIN SYMBOLI?
Me saimme selkeän käsityksen benchmarkingissa. Mitä Sinä olet mieltä? Paljastamme tuloksemme seuraavassa artikkelissa.


Siirry hankkeen sivulle
Tilaa ennakkoon yritysten vastuullisuussymbolit
Siirry Suomen Muotoilusäätiön etusivulle
Liity Säätiön yrityskumppanuusverkostoon